Cyw yn helpu rhieni di-Gymraeg i ddysgu'r iaith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd modd i rieni di-Gymreg ddysgu'r iaith drwy gyd-wylio Cyw gyda'u plant

Annog rhieni di-Gymraeg i ddysgu'r Gymraeg wrth fwynhau rhaglenni Cyw gyda'u plant yw bwriad gwasanaeth newydd gan S4C.

Ti, Fi a Cyw yw enw'r adnodd digidol newydd sy'n darparu geirfa, cyfieithiadau ac awgrymiadau i gyd-fynd â rhai o raglenni mwyaf poblogaidd Cyw.

Yn ystod slot rhwng 7am ac 8am bob bore, fe fydd ffrwd Twitter @tifiacyw yn cyd-fynd â'r rhaglen.

Er na fydd unrhyw wahaniaeth i'w weld ar y sgrin deledu, drwy ddilyn y ffrwd ar Twitter, ar gyfrifiadur neu ffôn, bydd modd i rieni fwynhau gwers Gymraeg syml wrth wylio.

Does dim rhaid bod yn aelod o Twitter i ddilyn hyn gan fod modd cyrraedd y ffrwd drwy wefan Cyw yn ogystal.

"Mae plant wrth eu bodd yn gwylio Cyw gyda'u rhieni," eglurodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant S4C.

"Ond mae dros hanner y plant sy'n gwylio'n rheolaidd yn dod o deuluoedd lle nad Cymraeg yw iaith y cartref.

"Bydd gwasanaeth newydd yn annog rhieni di-Gymraeg a dysgwyr i ymuno yn yr hwyl o wylio Cyw gyda'u plant ac yn cynnig cyfle i ddysgu'r iaith ar yr un pryd.

"Y gobaith yw rhoi hyder i rieni i ddefnyddio cynnwys Cymraeg a'u hannog i fynd ymlaen i ddysgu Cymraeg yn ffurfiol, os ydyn nhw eisiau."

Dywedodd Leighton Andrews, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, ei fod yn croesawu'r cynllun.

"Un o amcanion ein strategaeth iaith yw annog a chefnogi defnydd o'r Gymraeg o fewn teuluoedd.

"Bydd y datblygiad hwn, ynghyd â'r cwrs Cymraeg i'r Teulu a lansiais yn ddiweddar, yn cyfrannu at wireddu'r amcan hwn."

Bydd y gwasanaeth Ti, Fi a Cyw yn cychwyn ar Fedi 1 2012.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol