Dwyn car: Llanc yn pledio'n euog wedi marwaoleth bachgen

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr car 16 oed a fu mewn damwain lle bu farw bachgen arall wedi cyfadde' i gyhuddiad o ddwyn modur mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caernarfon.

Does dim modd cyhoeddi enw'r gyrrwr am resymau cyfreithiol.

Cafodd Kody Dutton, 13 oed, ei ladd yn y ddamwain hwyr yn y nos yn Neganwy, Conwy, ym mis Ionawr.

Cafodd Kody ei ddisgrifio fel pêl-droediwr addawol.

Roedd y llanc 16 oed wedi cymryd y car MG Rover a bu mewn gwrthdrawiad â Mitsubishi Shogun oedd wedi ei barcio.

Roedd Kody yn teithio yn yr MG Rover.

Plediodd tri arall, Stephen John Roberts, 22 oed o Gyffordd Llandudno; Brian Bingham, 18 oed o Ddeganwy a llanc 17 oed na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, yn euog i fod wedi teithio yn y car.

Bydd y pedwar yn cael eu dedfrydu ar ôl achos llanc 15 oed sy'n gwadu caniatáu iddo'i hun deithio yn y car.

Mae o wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tan fis Tachwedd.