Carchar ar ôl ymgais hunanladdiad

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei garcharu am bedair blynedd am geisio rhoi ei gartre' ar dân mewn ymgais i ladd ei hun.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Paul Rawling, 33 oed, wedi cymryd cyffuriau ac wedi bod yn yfed pan aeth ati i gloi ei hun yn ei fflat yn Llandudno ar ôl fandaleiddio 13 o geir gyda throsol.

Bu'n rhaid symud cymdogion o'u cartrefi wrth i'r heddlu a swyddogion tân dorri mewn i'r fflat.

Fe blediodd Rawling yn euog i nifer o gyhuddiadau, gan gynnwys llosgi bwriadol anystyriol a difrod troseddol.

Clywodd y llys fod Rawling ac un o'i gyfeillion wedi cytuno gyda'i gilydd i ladd eu hunain ac fe roddodd ei fflat ar dân y noson wedi angladd ei ffrind.

Doedd Rawling ddim wedi cael mynychu'r angladd ar Ebrill 12, ac roedd pobl oedd yn ei feio am farwolaeth y dyn arall wedi ymosod arno.

Roedd wedi yfed yn drwm ac wedi cymryd y cyffur heroin cyn fandaleiddio'r ceir.

Dim gwn

Roedd pâr ifanc oedd yn ei adnabod wedi ceisio ei dawelu ond fe wylltiodd a cheisio ymosod arnyn nhw gyda'r trosol.

Aeth adre' wedyn i Ffordd Bodhyfryd, penderfynu lladd ei hun a chloi ei hun yn y fflat.

Roedd wedi honni bod ganddo wn, ond daeth i'r amlwg yn ddiweddarach nad oedd hynny'n wir.

Aeth ati i fygwth saethu'r plismon cynta' ddaeth trwy'r drws.

Llwyddodd swyddogion i dorri mewn i'r fflat yn y diwedd ac achub bywyd y dyn.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, Geraint Walters, ei bod yn amlwg fod gan Rawling broblemau oedd angen eu datrys.

"Roedd effaith y ddiod a'r cyffuriau, a'r stad emosiynol yr oeddech ynddi, wedi arwain at eich taflu oddi ar eich echel yn llwyr," meddai.

"Roedd eich ymddygiad yn fyrbwyll ac yn hynod beryglus."

Mae Rawling wedi edifar am yr hyn a wnaeth ac wedi ysgrifennu llythyr at y gwasanaethau brys yn diolch iddyn nhw am achub ei fywyd.