Achub tri dyn o gwch oddi ar arfordir Aberystwyth

Cyhoeddwyd

Cafodd tri dyn eu hachub o gwch wedi iddyn nhw fynd i drafferthion yn y môr ger arfordir Aberystwyth ddydd Llun.

Gwelodd achubwyr bywyd fod y cwch 15 troedfedd o hyd mewn trafferthion ger traeth y de am 1.10pm.

Roedd y cwch yn symud tuag at Graig y Castell wedi i'w injan dorri.

Cafodd dyn yn ei 60au ei gludo i'r lan ar fad achub gan achubwr bywyd.

Cafodd dyn arall ei gludo i'r lan gan griw bad achub yr RNLI cyn iddyn nhw ddychwelyd gyda'r achubwr bywyd i lywio'r cwch i'r traeth.