Bom ffug: Carcharu dyn am ddwy flynedd

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgell Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Llyfrgell Wrecsam ei gwagio yn ogystal â Neuadd y Dref

Mae dyn a honnodd fod ganddo fom a gwn ym mhencadlys Cyngor Wrecsam wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Colin Davies, 53 oed o Wrecsam, eisiau lladd ei hun.

Pan gerddodd i'r adeilad ddyddiau cyn i'r fflam Olympaidd gyrraedd Wrecsam, ei obaith oedd y byddai swyddogion diogelwch arfog yn ei saethu'n farw.

Bu'n rhaid i staff Neuadd y Dref adael yr adeilad, ac fe gafodd swyddogion difa bomiau eu galw i'r safle ar Fai 29 eleni.

Daeth yn amlwg yn ddiweddarach mai bom ffug oedd gan Davies yn ei fag, ac mai gwn ffug oedd ganddo hefyd.

Plediodd Davies yn euog o wneud galwad bom ffug, ynghyd â bod â chyllell a gwn ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o godi ofn.

'Darfod yn ogoneddus'

Dywedodd y barnwr Geraint Walters ei fod yn derbyn nad achosi ofn oedd ei fwriad, ond mai dyna a wnaeth.

Dywedodd: "Roeddech chi'n fwy na pharod i farw drwy gael eich saethu gan blismon.

"Eich bwriad oedd darfod yn ogoneddus yn yr hyn yr oeddech chi'n ei ddisgrifio fel eich moment Olympaidd."

Ond roedd y bom ffug wedi codi ofn ar staff y ganolfan, ac fe anelodd Davies y gwn awyr at blismon gafodd ei alw yno.

Clywodd y llys fod y plismon, Sarjant Robert Davies, "wedi dangos dewrder sylweddol" wrth fynd i mewn i'r adeilad gan nad oedd yn sicr os oedd y gwn yn un iawn ai peidio.

Roedd cyfreithiwr Davies, Catherine Jagger, wedi awgrymu y byddai triniaeth seiciatrig yn y gymuned yn gosb addas i Davies, ond anghytunodd y barnwr gan ei anfon i garchar am gyfnod o ddwy flynedd.