Ofni'r gwaetha'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Pam Sheldon
disgrifiad o’r llunRoedd 'na gryn ddifrod i'r awyren wedi'r digwyddiad

Mae dynes wedi disgrifio sut y gwelodd awyren fechan yn plymio i gae - gerllaw'r man y bu ei mam yn sefyll eiliadau ynghynt.

Doedd Pam Sheldon ddim yn gallu gweld yn union ble y glaniodd yr awyren, ond rhedodd i'r cae yn syth, gan ddarganfod nad oedd ei mam, Marilyn Sheldon, na'r peilot wedi cael eu hanafu.

Roedd yr awyren Tiger Moth, o'r 1930au, wedi taro yn erbyn coeden cyn troi drosodd a phlymio i'r cae yn Eryrys, Sir Ddinbych, brynhawn ddydd Sul.

Roedd 'na gryn ddifrod i'r awyren.

"Roeddwn i'n tynnu lluniau o'r awyren wrth iddi lanio pan ddigwyddodd, ond doedd gen i ddim golygfa glir o ble'n union y tarodd hi'r ddaear.

"Roedd yn gymaint o ryddhad ar ôl rhedeg i'r safle a gweld bod fy mam a'r peilot yn iawn," meddai Pam Sheldon.

Tynnu lluniau

Dywedodd Miss Sheldon, sy'n byw gyda'i nain ar fferm fechan, bod y peilot wedi gofyn iddynt o flaen llaw a fyddai'n cael glanio'r awyren mewn cae cyfagos.

"Rwy'n hoff iawn o ffotograffiaeth felly fe ofynnais iddo a fyddwn i'n cael tynnu 'chydig o luniau wrth i'r awyren lanio.

"Yn anffodus, fe aeth heibio cae ein cymdogion a glanio yn ein cae ni.

Roedd ei mam yn y cae pan ddigwyddodd a tharodd yr awyren y ddaear yn yr union fam yr oedd hi wedi bod yn sefyll eiliadau ynghynt.

Dywedodd Pam Sheldon: "Roedd yn hynod ffodus. Fe ddringodd allan heb anaf a doedd o ddim wedi cynhyrfu o gwbl.

"Roeddwn i'n bellach i lawr y cae, ond fe welais i'r awyren yn taro'r goeden a throi drosodd. Dyna'r trydydd tro iddo hedfan dros y cae.

"Doeddwn i ddim yn gallu gweld yn iawn ble'r oedd o wedi taro'r ddaear, felly pan glywais i'r sŵn roeddwn i'n poeni am beth allai fod wedi digwydd. Diolch byth na chafodd unrhyw un ei anafu."

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle tua 2:45pm ond doedd 'na ddim tân.

"Roedd y peilot wedi llwyddo i ddiffodd popeth cyn dringo allan.

"Mae 'na olwg ofnadwy ar yr awyren, ond dywedodd y peilot y byddai'n gofyn i beiriannydd edrych arni."

Mae'n debyg fod y peilot ar ei wyliau yn yr ardal ac roedd wedi cychwyn ei daith o gae cyfagos yn Llandegla.