Apêl heddlu wedi ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am ddyn oedd yn gwisgo mwgwd yn dilyn ymosodiad rhyw ar fenyw ym Mangor yr wythnos ddiwethaf.

Digwyddodd yr ymosodiad wrth i'r ferch gerdded ar hyd Ffordd Ffriddoedd ym Mangor Uchaf yn oriau man ddydd Iau, Awst 9.

Dywed yr heddlu bod y dyn tua 5'10" o daldra a chryn dipyn dros ei bwysau gyda bol mawr. Roedd yn gwisgo balaclafa du dros ei wyneb, siaced chwaraeon ddu a throwsus byr.

Wedi'r ymosodiad, fe redodd i ffwrdd i gyfeiriad Ffordd Belmont.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion, a dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Evans: "Ychydig wedi 2:00am fore Iau, Awst 9, roedd menyw 19 oed yn cerdded ar hyd Ffordd Ffriddoedd.

"Wrth iddi gyrraedd y gyffordd â ffordd Trem Elidir daeth dyn ati a chyflawni ymosodiad rhyw brawychus iawn arni."

Mae swyddogion arbenigol yn cynnig cefnogaeth i'r fenyw ifanc, ac mae'r heddlu yn awyddus i glywed gan unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu a welodd unrhyw weithgaredd amheus yn yr ardal.

Ychwanegodd yr Arolygydd Evans: "Yn ffodus mae troseddau o'r natur yma yn bethau prin yn yr ardal hon, ond mae'r digwyddiad yma wedi gadael un ferch ifanc yn teimlo'n fregus ac wedi ei brawychu.

"Ar ei rhan hi byddwn yn apelio ar unrhyw un yn y gymuned sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda ni er mwyn i ni fedru dal y person yma cyn gynted â phosib."

Gall pobl ffonio'r heddlu ar 101, neu elusen Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.