Ramsay: 'Na' i newid enw'r Cynulliad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nick Ramsay am gadw'r enw presennol

Mae AC Ceidwadol yn anghytuno gydag awgrym arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad y dylid newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol i Senedd Cymru.

Dywed Nick Ramsay, cadeirydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, nad oedd yna lawer o drafodaeth wedi bod am y mater ymhlith y grŵp.

Cred arweinydd y grŵp, Andrew RT Davies, y byddai newid yr enw yn cydnabod y sefyllfa bresennol ar ôl i'r Cynulliad gael yr hawl i ddeddfu.

Ond yn ôl Mr Ramsay nid yw hynny'n farn sydd wedi cael ei gymeradwyo gan y grŵp Ceidwadol.

Dywedodd wrth raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales: "Rwy'n gweld llygad yn llygad gydag Andrew ar sawl mater - ond dyw hyn ddim yn un ohonynt.

"Byddai hyn ddim yn gwneud pethau yn llai dryslyd.

"Ar hyn o bryd, mae pobl yn meddwl fod yna senedd sy'n deddfu ar ran y Deyrnas Unedig yn Llundain, ac yna mae'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Rwy'n hapus gyda hynny ac mae fy etholwyr yn hapus gyda hynny."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Davies bod y Cynulliad bellach yn senedd go iawn ymhob ffordd heblaw'r enw

Ychwanegodd Mr Ramsay, wnaeth wrthwynebu Mr Davies yn y ras ar gyfer yr arweinyddiaeth: "Mae'r penderfyniad yn nwylo Swyddfa Cymru a Senedd y Deyrnas Unedig. Maen nhw wedi ei gwneud yn glir nad oes yna amser ar gyfer deddfu ar hyn ar hyn o bryd.

"Andrew yw arweinydd y grŵp. Mae ganddo hawl i gymryd penderfyniadau fel hyn, ond nid wyf yn rhannu'r un farn a dwi'n meddwl fod o'n bwysig i bobl sylweddoli nad yw'n farn y grŵp Ceidwadol.

Yn ôl Mr Davies bfyddai'r newid ond angen ychydig o newid i ddeddfwriaeth bresennol er mwyn dod i rym yn 2016, ac y byddai'n "ddatganiad am y sefydliad sydd bellach yn deddfu i'n cenedl falch".

Mae Swyddfa Cymru wedi awgrymu na fyddai newid o'r fath yn flaenoriaeth.

Straeon perthnasol