Propelor yn anafu bachgen 13 oed

Cyhoeddwyd

Cafodd bachgen 13 oed anaf difrifol i'w goes wedi iddo gael ei ddal ym mhropelor cwch ger Porthmadog.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau i'r bachgen gael ei gludo i'r lan yn dilyn y digwydd am tua 3:00pm ddydd Sadwrn.

Dywedodd swyddogion o Gaergybi bod o leiaf pedwar person arall yn y cwch a'u bod wedi rhoi cymorth cyntaf i'r llanc tan iddyn nhw gyrraedd y lan.

Roedd parafeddygon yno'n disgwyl amdanyn nhw, ac fe gafodd y bachgen ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Does dim manylion am ei gyflwr wedi cael eu cyhoeddi.

Daeth ambiwlans awyr i'r safle hefydbi gynorthwyo tîm gwylwyr y glannau.

Dywedodd llefarydd bod y bobl yn y cwch ond wedi mynd am dro, ac nad oedden nhw'n gwybod beth yn union ddigwyddodd.

Cafodd y gwasanaeth brys eu galw gan ddefnyddio ffôn symudol, ac fe wnaethon nhw anelu am Porthmadog gan mai dyna oedd yr harbwr agosaf, meddai.