Gobaith am waddol y Gemau i Gymru

Cyhoeddwyd

Daeth galwadau i ddiogelu gwaddol y Gemau Olympaidd yng Nghymru i'r genhedlaeth nesaf.

Enillodd Cymry saith o fedalau yn y Gemau, dwy yn fwy nag yn Beijing yn 2008.

Ond wrth i'r Gemau ddirwyn i ben, mae Chwaraeon Cymru wedi galw am gynnydd yn yr oriau y mae plant ysgol yn treulio yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Dywedodd y cadeirydd yr Athro Laura McAllister y byddai unrhyw doriadau ym maes chwaraeon yn y DU yn gam gwag.

Saith medal

Yn Llundain llwyddodd y Cymry i ennill cyfanswm o saith o fedalau wrth i Geraint Thomas (seiclo), Tom James (rhwyfo), a Jade Jones (taekwondo) gipio medalau aur i ychwanegu at fedalau arian Fred Evans (bocsio), Hannah Mills (hwylio) a Chris Bartley (rhwyfo) ac un fedal efydd i Sarah Thomas (hoci).

Dywedodd yr Athro McAllister y dylai plant gael eu hannog i fod yn cymryd rhan mewn chwaraeon am bump i chwe awr bob wythnos.

"Mae gofyn cael dwy awr o ymarfer corff bob wythnos, ac mae bron bob ysgol gynradd yn gwneud hynny, ond nid bob ysgol uwchradd," meddai.

"Dyna ble mae'r her fawr i ni, oherwydd yn ein barn ni a llawer o arbenigwyr, dylai plant fod yn cael tua phump neu chwech o oriau o chwaraeon bob wythnos.

"Er tegwch i Lywodraeth Cymru, dyna yw eu targed nhw.

"Y dasg nawr yw ceisio cyrraedd y nod, oherwydd rydym yn gwybod nad yw hynny'n digwydd mewn rhannau helaeth o Gymru.

Pryder am arian

"Os nad yw plant yn teimlo brwdfrydedd a chyffro am chwaraeon mewn ysgolion, yna does dim llawer y gall clybiau chwaraeon na'r awdurdodau lleol wneud unwaith eu bod wedi gadael amgylchedd ysgol."

Disgrifiad o’r llun, Enillwyr medalau Cymru (gyda'r cloc): Tom James (aur), Geraint Thomas (aur), Jade Jones (aur), Fred Evans (arian), Chris Bartley (arian), Hannah Mills (arian) a Sarah Thomas (efydd)

Mae rhai athletwyr Olympaidd o Gymru wedi mynegi pryder y bydd toriadau mewn cyllid gan lywodraeth y DU i athletwyr gorau'r wlad.

Dywedodd yr Athro McAllister byddai torri'r gyllideb yn gam gwag.

"Os ydych yn torri cyllideb chwaraeon ar ddiwedd Gemau gwych fel y rhain, yna mae perygl y byddwch yn dadwneud yr holl waith da iawn iawn sydd wedi cael ei wneud gyda'r arian oedd ar gael," meddai.

Dywedodd bod mwyafrif yr arian sydd ar gael i athletwyr Cymru yn dod o gyllideb Chwaraeon Cymru neu gan y loteri, a dywedodd ei bod yn bwysig bod hynny'n parhau.

"Nid yw'r athletwyr gorau yn ymddangos o nunlle. Mae hi mor bwysig i gael sustem o ddatblygu athletwyr ifanc fel y gallwn weld talent ar oedran ifanc iawn."

Straeon perthnasol