Dathliad i groesawu athletwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Enillwyr medalau Cymru (gyda'r cloc): Tom James (aur), Geraint Thomas (aur), Jade Jones (aur), Fred Evans (arian), Chris Bartley (arian), Hannah Mills (arian) a Sarah Thomas (efydd).

Wrth i Gemau Olympaidd 2012 gyrraedd y terfyn, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi digwyddiad arbennig i groesawu'r Cymry oedd yn aelodau o dîm Prydain adre.

Daw'r cyhoeddiad wrth i'r bociswr Fred Evans gipio medal arian ddydd Sul yn gallu cipio pedwaredd fedal aur i Gymry yn y Gemau.

Mae Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol yn trefnu dathliad ar Fedi 14 i groesawu'r athletwyr o'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn ôl i Gymru.

'Ysbrydoliaeth'

Dywedodd Mr Jones: "Gall pawb yng Nghymru fod yn falch o'r hyn y mae athletwyr Cymru wedi cyflawni fel rhan o Team GB.

"Mae eu penderfyniad a'u dawn wedi bod yn ysbrydoliaeth, ac wedi gwneud cyfraniad sylweddol i gyfanswm medalau Prydain.

"Gall y DU fod yn falch - o'r seremoni agoriadol gyda gweledigaeth greadigol Danny Boyle i'r trefnu difrycheulyd o'r Gemau eu hunain - rhain yw'r Gemau gorau erioed.

"Ac mae Cymru wedi chwarae ei rhan o gynnal gwersylloedd ymarfer i nifer o wledydd cyn y Gemau i groesawu'r byd i Stadiwm y Mileniwm ar gyfer 11 o gemau pêl-droed.

"Mae gennym gysylltiadau cryf i'r tîm seiclo a gurodd y byd ac a fu'n ymarfer yn y felodrôm yng Nghasnewydd.

"Dyna pam yr ydym yn trefnu'r croeso yma. Bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi maes o law, ond rwy'n gofyn i bawb sy'n medru i ddod yno i roi croeso haeddiannol i'r athletwyr."

'Ar y map'

Ychwanegodd llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler AC: "Mae llygaid y byd wedi bod y DU dros yr wythnosau diwethaf, ac mae Cymru wedi chwarae rôl flaenllaw yn y wledd o chwaraeon a diwylliant a gafwyd.

"Mae'r athletwyr wedi rhoi Cymru ar y map gyda'u hymroddiad a pherfformiadau dewr ymhob arena.

"Mae rhai wedi ennill medalau, ond mae bob un a gymrodd rhan yn arwyr i ni gyd.

"Felly ar ran holl Aelodau Cynulliad a staff, rwy'n edrych ymlaen at groesawu ein hathletwyr Olympaidd a Pharalympaidd i'r Senedd ar Fedi 14 i estyn croeso gwirioneddol gynnes i'n hathletwyr."

Ddydd Sul hefyd cyhoeddodd Cymdeithas Olympaidd Prydain y bydd yna orymdaith yn Llundian ar Fedi 10. 19211557

Straeon perthnasol