Lluniau Eisteddfod Genedlaethol: Dydd Sadwrn Awst 11

Published
image captionRoedd cynulleidfa dda wedi mynd i wylio cystadlaethau y corau meibion yn y Pafiliwn yn ystod y dydd
image captionMae modd mynd i fyd arall drwy arddangosfa Dr Who ym mhabell BBC Cymru ar y Maes
image captionIestyn, Sioned a Bryn o Hacio’r Iaith yn recordio podlediad Haciaith ym mhabell Cefnlen
image caption'Anelu at Newid' yw her pêl-droed stondin Gwalia
image captionAr stondin Cadw ar y Maes bu cyfle i blant gloddio am drysorau yn y tywod a darganfod ychydig o hanes
image captionGwneud hufen iâ gyda nitrogen hylifol ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
image captionIan Rowlands, Gwion Hallam, Peredur Lynch a Siân Melangell Dafydd yn trin a thrafod cynnych llenyddol Prifwyl 2012 yn y Babell Lên
image captionRoedd yr haul yn gwenu ar y Maes a'r pafiliwn pinc yn edrych ar ei orau gyda'r baneri'n cyhwfan uwchben
image captionMae'r diwedd yn y golwg i Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, ar ddiwrnod ola'r ŵyl wrth iddo edrych ymlaen at Sir Ddinbych y flwyddyn nesa'
image captionBu Maz a Tamar yn gwerthu mefus a hufen yn ystod yr wythnos
image captionBu Ifor ap Glyn yn cynnal cwis Llên ar y Sgrin yn Y Babell Lên ar Faes yr Eisteddfod
image captionJoby Newson, Simon Clode a Siân James yn golygu clipiau fideos y cyhoedd yn y Lle Celf ar gyfer prosiect The Space
image captionEleni yw blwyddyn olaf Huw Llywelyn Davies yn cyflwyno rhaglenni teledu o'r Eisteddfod Genedlaethol ar ôl 33 mlynedd
image captionCyngerdd Cinio Tŷ Gwerin gyda Danny Kilbride a Gwenan Gibbard
image captionSam a Derek o Gôr Meibion Cas-Gwent oedd yn cystadlu yn y Pafiliwn yn ystod y dydd
image captionCatsgam oedd un o'r bandiau a fu'n diddori torf o bobl ar lwyfan perfformio'r Maes
image captionRhun ap Iorwerth yn cyfweld â’r Archdderwydd, T James Jones, ar gyfer S4C
image captionY cyn-Brif Weinidog, Rhodri Morgan, yn cyhoeddi enw enillydd 'Dewis y Bobl' - sef Alex Duncan
image captionDyma waith Alex Duncan, enillydd 'Dewis y Bobl', sef Cildraeth
image captionArddangosfa goginio ym mhabell Cymru Y Gwir Flas gyda Nerys Howell
image captionTorf o bobl yn mwynhau'r haul ar ddiwrnod olaf Eisteddfod 2012