Sylw eisteddfodwyr ar Ddinbych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Is-Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Ray Bartley a John Glyn Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Ddinbych 2013

Mae'r cyfrifoldeb am drefnu'r Eisteddfod Genedlaethol nesa' wedi ei drosglwyddo'n swyddogol i Sir Ddinbych.

Mae'r cyngor sir wedi derbyn Cwpan Yr Eidalwyr gan gyngor sir Bro Morgannwg, y cwpan sy'n cael ei roi i ba bynnag sir fydd yn cynnal y Brifwyl.

Ac mae cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013 yn dweud bod dros £170,000 o arian eisoes wedi ei gasglu.

Gyda nod o £300,000 dywedodd John Glyn Jones y bydd y gwaith yn parhau.

"Rydan ni wedi cael Eisteddfod ardderchog i lawr yma ym Mro Morgannwg ac mae 'na nifer ohonom yma yn sylwi ar be sy'n digwydd ym mhob man a chasglu syniadau at flwyddyn nesa'," meddai.

"Mae ein trefniadau ni yn mynd yn dda iawn ac rydym wedi bod yn brysur yn casglu arian.

"Mae nifer o bwyllgorau apêl wedi cyrraedd eu targed ond y gyfrinach yw parhau.

"Mae tref Dinbych er enghraifft wedi cyrraedd eu targed o £70,000 ond am barhau gyda nifer o weithgareddau ar y gweill."

Dywed Mr Jones fod gan y dre hanes nodedig o ran cysylltiad merched a'r Eisteddfod.

Yn yr Eisteddfod ddiwethaf yno yn 2001 fe enillodd Mererid Hopwood y gadair, y ferch gynta' i wneud hynny a bydd Prifwyl 2013 yn un arbennig wrth i Christine James arwain yr Orsedd.

Fe wnaeth Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, hefyd roi gair o groeso i Eisteddfodwyr i Sir Ddinbych.

"Mae'r Eisteddfod yma wedi bod yn llwyddiant ysgubol a hoffwn longyfarch swyddogion yr Eisteddfod, Cyngor Bro Morgannwg a chymunedau a gwirfoddolwyr lleol am eu llwyddiant.

"Rydych chi'n bendant wedi codi proffil Bro Morgannwg ar lefel cenedlaethol ac mae hynny i'w glodfori.

"Rydym yn edrych ymlaen rŵan at yr Eisteddfod nesaf.

"Efallai i chi gofio i'r Brifwyl ymweld â Sir Ddinbych yn 2001 ac er bod yr Eisteddfod honno wedi cael cryn lwyddiant roedd clwy'r traed a'r genau yn gafael ac o'r herwydd roedd 'na gyfyngiadau ar yr hyn oedd yn bosib.

"Mae'r brwdfrydedd ar gyfer prifwyl 2013 yr un mor gryf ag yr oedd yn 2001.

"Mae misoedd o waith caled o'n blaenau ond mae'r awydd yno i sicrhau gŵyl i'w chofio."

Dywed bod y sir yn frith o hanes, diwylliant a thraddodiad gyda rhai o'r golygfeydd mwyaf godidog yng Nghymru ac y bydd pawb yn cael eu plesio.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar yr un safle â phrifwyl 2001.