Cymraes yn chwilio am weinidog ar y Maes yn Llandŵ

Gan Elin Angharad
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Hefina Phillips yn falch o fod wedi dod i wneud un ymdrech arall i chwilio am weinidog

Wedi gwneud taith arbennig i Fro Morgannwg ac i'r Eisteddfod Genedlaethol mae Cymraes sy'n byw yng Nghanada yn dweud ei bod yn parhau yn ffyddiog o ganfod gweinidog i'w heglwys.

Ers dwy flynedd, mae Eglwys Unedig Gymraeg Dewi Sant yn Toronto wedi bod heb weinidog all arwain y gwasanaethau yno drwy'r Gymraeg.

Ac fe benderfynodd Hefina Phillips, sy'n wreiddiol o Gwm Tawe, ei bod am ddod draw'r i'r Eisteddfod i weld a fyddai rhywun yn dymuno cael y swydd.

Roedd hi'n credu y gallai drafod yn well wyneb yn wyneb yn y Brifwyl, lle mae cymaint o Gymry yn ymgasglu bob blwyddyn.

"Dwi heb gael gafael ar weinidog i ddod i Ganada eto," meddai ar y Maes.

"Ond dwi wedi bod yn mynd o gwmpas yn rhoi posteri lan yn y llefydd dwi'n credu y byddai'r gweinidogion yn mynd iddyn nhw, Pabell yr Eglwysi er enghraifft.

"Dwi'n hynod lwcus hefyd gan bod y cyfryngau wedi bod yn garedig iawn.

"Dwi wedi gwneud sawl cyfweliad.

'Dangos diddordeb'

"Does bosib bod rhywun mas yna yn gwrando neu yn darllen yn dweud y byddai hynny yn brofiad braf iawn i gael dwy neu dair blynedd yn Toronto, yn ei weld fel her fach, rhywbeth cyffrous.

"Gobeithio y byddwn ni'n lwcus."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Dechreuodd yr eglwys fel Ysgol Sul Cymraeg yn 1907

Dywedodd bod cwpl wedi dangos diddordeb ond neb penodol wedi dweud, fi yw'r person, dwi am ddod, a wnewch chi fy ystyried.

"Dwi'n gobeithio am y person yna, dyn neu fenyw," meddai.

"Dyma y siawns orau i gysylltu gyda phobl Cymru yn yr Eisteddfod.

"Os na fydd neb yma yn clywed, dwi ddim yn credu bod y person ar gael ond dwi'n mawr obeithio."

Dywedodd bod yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg yn un fendigedig a'i bod wedi mwynhau.

"Ond yn anffodus dwi'n teimlo fy mod yma i weithio a ddim yn cael mwynhau yn yr un ffordd.

"Ond mae fy ngwaith yn rhywbeth pleserus, yn siarad efo hwn a'r llall."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol