Cydnabod ymdrechion parafeddygon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Chris Connor, Jason Hughes a Grant Elgar yn gweithio o faes awyr Abertawe

Mae criw Ambiwlans Awyr Cymru wedi derbyn gwobr am eu hymdrechion yn ystod trychineb pwll glo'r Gleision.

Cafodd Gwobrau Ambiwlans Gail Williams eu cyflwyno mewn seremoni yn y Drenewydd nos Wener.

Enillwyr y brif wobr oedd Chris Connor a Jason Hughes, sy'n barafeddygon, a'r peilot Grant Elgar sy'n gweithio ym maes awyr Abertawe.

Wedi i'r criw gyrraedd Pwll y Gleision, aeth y ddau barafeddyg i mewn i'r pwll er gwaetha'r perygl, gan lwyddo i drin un glöwr o'r pwll cyn iddo gael ei gludo i'r ysbyty.

Fe gymrodd hi awr a hanner i dynnu'r dyn o'r pwll mewn amgylchiadau anodd dros ben.

Bu farw pedwar glöwr yn y trychineb ym mis Medi 2011.

'Gofal gorau posib'

Cafodd y tri eu henwebu gan reolwr yr Ambiwlans Awyr, Jason Williams, am eu gwaith rhagorol dan bwysau ger Glyn Nedd.

Wrth gyflwyno'r wobr er cof am ei ddiweddar wraig Gail, dywedodd noddwr y wobr, Michael Williams o Gwmllynfell:

"Mae gan Gymru hanes balch o byllau glo, ac mae'n briodol ein bod yn cynnig y gofal brys gorau posib i'n glowyr pan mae damwain yn digwydd.

"Roedd y digwyddiad yma'n brawf i'r criw, ac fe roddon nhw wasanaeth gwych er gwaetha'r peryglon.

"Ar ran Gail, finnau a'n dwy ferch Megan a Sioned, rwyf wrth fy modd bod enillwyr mor deilwng i'r wobr eleni."

Ychwanegodd prif weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Elwyn Price-Morris: "Roedd yr enwebiadau eleni o safon wirioneddol uchel.

"Mae gwobrau fel hyn yn ein hatgoffa o'r gwaith y mae ein staff yn ei wneud yn ddyddiol, yn aml mewn amgylchiadau anodd dros ben."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol