Streic gan staff canolfannau gwaith

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd staff mewn pedair canolfan yng Nghymru ar streic

Bydd staff mewn canolfannau gwaith sy'n delio gyda galwadau gan bobl sy'n hawlio budd-daliadau yn streicio ddydd Llun.

Dywedodd undeb y gweithwyr cyhoeddus a masnachol, y PCS, y byddai'r gweithwyr yn mynd ar streic mewn anghydfod am amodau gwaith a thargedau afrealistig.

Fe fyd staff yn swyddfeydd Bangor, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd a Doc Penfro yn ymuno gyda'r streic gan 6,000 o aelodau'r undeb ar draws 32 o safleoedd yn y DU.

Dywed yr undeb bod amodau gwaith llym yn eu rhwystro rhag cynnig y fath o wasanaeth y mae pobl angen ac yn ei haeddu.

Maen nhw'n ychwanegu fod prinder staff yn gwaethygu'r broblem.

'Cywilyddus'

Yn dilyn trafodaethau gyda'r cyflogwyr, mae targedau ynglyn â delio gyda galwadau wedi dod yn fwy hyblyg, ond dywed yr undeb bod y targedau yn dal i ffafrio galwadau byr dros rhai hirach.

Yn ôl yr undeb mae hyn yn cadarnhau eu barn bod y cyflogwyr ond eisiau cael pobl oddi ar y ffôn yn hytrach na delio'n gywir gyda'u hymholiadau.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol y PCS, Mark Serwotka: "Gyda diweithdra yn parhau yn uchel yn ein cymdeithas a'r economi mewn dirwasgiad, mae'n gywilyddus bod pennaethiaid canolfannau gwaith yn gwrthod gadael i'w staff ddarparu'r math o wasanaeth a chyngor y mae pobl ei angen.

"Mae'r canolfannau galwadau yma yn darparu gwasanaeth hanfodol. Yn aml mae ymholiadau yn gymhleth, ac mae pobl sy'n cael trafferth gyda'r sustem fudd-daliadau yn aml ar ben eu tennyn, ond mae staff yn cael eu gorfodi i ddod â'r galwadau i ben cyn gynted â phosib er mwyn cyrraedd rhyw darged artiffisial.

"Mae ein haelodau yn credu yn y gwasanaethau y maen nhw'n eu darparu, ac maen nhw am fedru helpu pobl yn iawn nid cael gwared â nhw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol