Cadeiriau olwyn: Angen gwella

  • Cyhoeddwyd

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn galw am strategaeth gynllunio fwy effeithiol a chyfathrebu gwell i sicrhau bod gwasanaethau cadair olwyn yng Nghymru yn gwella.

Ym mis Mawrth eleni fe gynhaliodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymchwiliad diwrnod i wasanaethau cadair olwyn er mwyn ystyried a oedd argymhellion mewn adroddiad gan bwyllgor blaenorol wedi cael eu gweithredu.

Roedd yr adroddiad hwnnw, a gyhoeddwyd ym Mai 2010, wedi dangos amseroedd aros annerbyniol o hir i unigolion oedd angen cadair olwyn.

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi canfod bod llawer wedi ei gyflawni ers yr adroddiad yn 2010, ond mae'n credu hefyd bod lle i wella o safbwynt strategaeth gynllunio.

Roedd canfyddiad hefyd nad oedd gwelliannau i wasanaethau cadair olwyn wedi eu cyfathrebu i ddefnyddwyr y gwasanaeth, eu cynrychiolwyr na staff yn y maes.

'Gwaith da'

Mae'r pwyllgor yn argymell bod angen gwella modd y mae gwybodaeth yn cael ei ddarparu, a hynny ar frys.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Mark Drakeford AC: "Mae llawer o waith da wedi ei wneud ers i'r pwyllgor blaenorol gyhoeddi adroddiad ddwy flynedd yn ôl.

"Yn anffodus, nid yw'r gwelliannau yma wedi cael eu cyfathrebu'n glir i'r byd gymaint ag y maen nhw'n haeddu, ac mae angen gwella hynny.

"Rydym yn gobeithio bod yr ymchwiliad ei hun, a'r adroddiad hwn, yn cyfrannu at ddangos cyflawniad y rhai sydd wedi gweithio'n galed i greu gwasanaeth gwell, ac i greu agenda ar gyfer y dyfodol."

Mewn ymateb i'r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Mae cryn dipyn o waith eisoes wedi'i wneud ers yr adolygiad cynta' ar ddarpariaeth cadair olwyn yn 2008, gan gynnwys sefydlu rhaglen weithredu trwy Gymru i sicrhau gwasanaethau effeithlon ac effeithiol.

"Yn ogystal, dros y ddwy flynedd ddiwetha', rydym wedi clustnodi £2.2m yn ychwanegol pob blwyddyn i gynyddu'r capasiti ac i dargedu gwasanaethau cadair olwyn i blant fel blaenoriaeth. Byddwn yn edrych ar yr adroddiad mewn manylder ac yn ymateb i'r argymhellion maes o law."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol