Lluniau Eisteddfod: Cylch yr Orsedd Gwener Awst 10

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yr Orsedd yn cychwyn eu taith at Gerrig yr Orsedd ar gyfer seremoni urddo aelodau newydd ddydd Gwener
Disgrifiad o’r llun, Yr aelodau newydd yn aros yn eiddgar ar gyfer eu moment fawr!
Disgrifiad o’r llun, Jim Parc Nest, yr Archdderwydd, yn rhoi gwên i'r camera ac aelod o'r cyhoedd yn defnyddio ymbarél i gysgodi rhag yr haul!
Disgrifiad o’r llun, Mae cyfnod Jim Parc Nest fel yr Archdderwydd yn dod i ben eleni
Disgrifiad o’r llun, Merched y ddawns flodau yn dawnsio i gyfeiliant Telynores Llwchwr
Disgrifiad o’r llun, Y flodeuged yn cael ei chyflwyno i'r Archdderwydd
Disgrifiad o’r llun, Cyflwynydd y Flodeuged eleni yw Lisa Medi
Disgrifiad o’r llun, Enw Linda Griffiths yn yr Orsedd yw Linda Penbryn
Disgrifiad o’r llun, William Irfon Griffiths, neu Wil Cornel, o Aberystwyth yn cael ei urddo i'r Orsedd
Disgrifiad o’r llun, Y sylwebydd pêl-droed John Hartson yn cael ei urddo i'r Orsedd
Disgrifiad o’r llun, Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cael ei urddo
Disgrifiad o’r llun, Yr actores Lisabeth Miles o Gaerdydd yn ei Gwisg Werdd
Disgrifiad o’r llun, Arwel Ellis Owen o Greigiau yn derbyn ei Wisg Las
Disgrifiad o’r llun, Enw'r cyn bêl-droediwr Iwan Roberts yn yr Orsedd yw Iwan Gwynedd
Disgrifiad o’r llun, Y cyflwynwr radio Huw Stephens yn derbyn ei Wisg Werdd
Disgrifiad o’r llun, Ceidwad y Cledd, Robin o Fôn, gyda'r cleddyf
Disgrifiad o’r llun, Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn swnio'r trwmped wedi i'r aelodau newydd gael eu hurddo
Disgrifiad o’r llun, Yr Orsedd yn gadael Cerrig yr Orsedd gyda'u haelodau newydd
Disgrifiad o’r llun, Dyma Huw Meredydd, yn ei sbectol haul, yn cyd-gerdded gyda Lisabeth Miles
Disgrifiad o’r llun, Enwau Carwyn Jones a John Hartson yn yr Orsedd yw Carwyn Aman Ogwr a John o'r Trallwng