Gwelodd falwen ar y bwrdd . . .

Glyn Evans
O'r Maes ym Mro Morgannwg

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMalwen Affricanaidd

Fyddech chi ddim eisiau tair neu bedair o'r rhain yn eich gardd.

Malwen Affricanaidd ddwy oed sydd i'w gweld ar safle Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar faes yr Eisteddfod yn Llandŵ.

Yn mesur dros chwe modfedd o hyd a chyda chragen gyfatebol byddai'r Bachgen Bach o Felin y Wig yn cipio mwy na'i gap a rhedeg i ffwrdd rhag hon.

Dywedodd Iwan Lloyd, un o gyn-fyfyrwyr y coleg, y defnyddir y malwod i hyfforddi athrawon sut i ddefnyddio bywyd natur i ddysgu plant.

"Mae yna ryw ugain yn yr adran ac mi all ysgolion eu benthyg ar gyfer gwersi," meddai Iwan sy'n awr yn byw yng Nghaerdydd ond sy'n dod o Dregaron yn wreiddiol.

Ar y safle hefyd y mae cystadleuaeth i enwi'r falwen ac ymhlith yr enwau hyd yn hyn mae Jac, Kevin, Speedy Gonzalez, Mursen, Maldwyn, Bob a Kim - a chan fod malwod yn ddeurywiol gall yn enwau benywaidd fod yr un mor gywir â rhai gwrywaidd.

disgrifiad o’r llunIwan Lloyd gyda'r falwen di-enw

Dywedodd Iwan fod y malwod yn dodwy oddeutu 50 o wyau, fesul rhyw 10 ar y tro.

Ac yn Affrica, fel ag yn Ffrainc mae malwod yn cael eu bwyta gan bobl.

Ac o ystyried maint hon fydde chi ddim yn synnu o gwbl clywed rhywun yn archebu,"Stecen falwen" efo'i salad.

Ac yn gorfod rhuthro i fwyta'r salad - cyn y falwen!

Byddai'r Bachgen Bach o Felin y Wig na welodd o rioed damaid o gig wrth ei fodd!