Perchnogion parc gwyliau'n cyfadde' torri deddf diogelwch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae'r pwll yn rhan o barc gwyliau Traeth Talacre yn Sir y Fflint

Mae perchnogion yn Sir y Fflint wedi cyfaddef iddyn nhw dorri deddf diogelwch mewn parc gwyliau lle boddodd merch.

Ond yn Llys y Goron Yr Wyddgrug maen nhw wedi gwadu mai nhw oedd yn gyfrifol am y farwolaeth.

Bu farw Seojin Kim, saith oed o Firmingham, ar Hydref 2, 2010.

Roedd hi wedi mynd i drafferthion ym mhwll nofio parc gwyliau Traeth Talacre yn Ffordd Yr Orsaf, Talacre a chyhoeddwyd ei bod hi'n farw yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Roedd Seojin ar ei gwyliau gyda'i theulu pan fu farw.

Plediodd y perchnogion yn euog i gyhuddiad o fethu â chynnal asesiad risg.

Wedi i'r heddlu ac adran iechyd yr amgylchedd ymchwilio plediodd y cwmni'n euog i gyhuddiad nad oedd wedi sicrhau diogelwch pobl nad oedd yn weithwyr.

Cafodd yr achos ei ohirio oherwydd yr angen am fwy o dystiolaeth.

Straeon perthnasol