Yfed a gyrru: Targedu'r ifanc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NW Police
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ymgyrch Sodium yn targedu pobl dan 25 oed

Targedu gyrwyr ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o beryglon yfed/cymryd cyffuriau a gyrru yw nod benodol ymgyrch newydd sy'n cael ei lansio gan Heddlu Gogledd Cymru.

'Peidiwch â Gamblo efo'ch Bywyd' ydy neges yr ymgyrch, sy'n anelu at daclo'r broblem o yfed a gyrru a gyrru dan ddylanwad cyffuriau ymysg pobl ifanc rhwng 17 a 25 mlwydd oed.

Mae'r ymgyrch yn cael ei lansio mewn ymateb i'r nifer cynyddol o bobl ifanc sy'n cael eu lladd ar ffyrdd gogledd Cymru, yn arbennig ffyrdd cefn gwlad.

'Pryder mawr'

Dywedodd y Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Blismona'r Ffyrdd Gogledd Cymru:

"Mae nifer y gwrthdrawiadau yn ymwneud â gyrwyr ifanc yn rhan anghymesur o ganran y bobl sy'n defnyddio'r ffordd - mae gwrthdrawiadau angheuol lle'r oedd gyrrwr ifanc (rhwng 16 a 25 oed) 'ar fai' wedi cynyddu 50% a gwrthdrawiadau a achosodd anafiadau difrifol lle'r oedd y gyrrwr ifanc ar fai wedi cynyddu 5.8%.

"Mae'r ffigyrau yma'n peri pryder mawr.

"Mae pobl yn dweud wrtha' i fod yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru erbyn hyn yn cael ei weld fel rhywbeth cymdeithasol annerbyniol yn ein cymunedau, ond dydw'i ddim yn credu bod hyn yn wir am bawb gan ein bod ni'n gweld gormod o lawer o bobl ifanc yn gamblo efo'u bywydau ac yn rhy aml o lawer, yn colli.

"Mae gyrwyr ifanc yn dueddol o gymryd mwy o risgiau. Mae 'na dueddiad i feddwl nad oes cymaint o siawns y bydd gyrwyr mewn ardaloedd gwledig yn cael eu dal yn gyrru ar ôl yfed alcohol neu gymryd cyffuriau, ond dydy hynny ddim yn wir.

"Dylai pobl fod yn ymwybodol y byddwn yn patrolio ffyrdd gwledig Gogledd Cymru a meysydd parcio tafarndai, ac y byddwn yn stopio gyrwyr ifanc ac yn siarad â nhw."

Plismona cudd

Yn ystod yr ymgyrch bydd swyddogion yr Uned Blismona'r Ffyrdd a swyddogion y Gwasanaethau Plismona Lleol yn gwirio ac yn stopio mwy o gerbydau nag erioed o'r blaen.

Bydd yr ymgyrchoedd yn cael eu cynllunio ymlaen llaw ac ardaloedd penodol yn cael eu targedu drwy ddulliau plismona agored a chudd.

Mae posteri arbennig i hyrwyddo'r ymgyrch wedi cael eu creu a'u dosbarthu i eiddo trwyddedig ar draws Gogledd Cymru a bydd taflenni'n cael eu dosbarthu gan swyddogion sy'n ymweld â thafarndai mewn ardaloedd gwledig.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Wareing: "Os oes gennych chi wybodaeth am yfed a gyrru neu os ydych yn adnabod rhywun sy'n gyrru tra dros y cyfyngiad cyfreithlon yn rheolaidd, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111 - gallech achub bywyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol