Ymgynghoriad ar y berthynas rhwng y BBC ac S4C

Cyhoeddwyd

Mae Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C wedi lansio ymgynghoriad ar y Cytundeb Gweithredu rhwng y ddau ddarlledwr pan fydd y mwyafrif o gyllid S4C yn dod o'r drwydded ym mis Ebrill 2013.

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Gwener.

Ym mis Hydref 2010 fe wnaeth Jeremy Hunt, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, gyhoeddi y byddai mwyafrif incwm y sianel yn dod o ffi'r drwydded.

Flwyddyn yn ddiweddarach fe wnaeth Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC ddod i gytundeb.

Fe fydd y cytundeb yn dod yn weithredol o 2013 ymlaen er mwyn sicrhau bod annibyniaeth golygodd a rheolaethol gwasanaeth S4C yn cael ei warchod.

'Gwasanaeth gorau'

Mae hefyd yn sicrhau atebolrwydd addas i Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer y cyllid Ffi Trwydded i'r sianel.

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn i'r cyhoedd farnu a yw'r Cytundeb Gweithredu, a fydd y ddogfen atebolrwydd allweddol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C, yn adlewyrchu'n gywir y cytundeb a wnaethwyd yn 2011 ai peidio.

"Fy mhrif flaenoriaeth yw helpu S4C i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith a diogelu annibyniaeth golygyddol S4C tra ar yr un pryd sicrhau bod cyllid ffi'r drwydded yn cael ei wario yn ddoeth," meddai Ymddiriedolawr Cenedlaethol y BBC dros Gymru, Elan Closs Stephens.

"Mae'r cytundeb newydd hwn rhwng y BBC ac S4C yn adeiladu ar bartneriaeth lwyddiannus rhyngom dros y 30 mlynedd diwethaf."

Fe wnaeth Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C, ychwanegu ei fod yn credu bod y cytundeb yn "rhoi sicrwydd bod dyfodol S4C ai gallu i weithredu'n annibynnol wedi'u diogelu, wrth sicrhau atebolrwydd priodol i Ymddireidolaeth y BBC dros y defnydd o ffi'r drwydded."

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus yn gwahodd unigolion a grwpiau i fynegi eu barn ar y cytundeb dros y 10 wythnos nesaf.

Dyddiad cau'r ymgynghoriad yw Hydref 23.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol