Llifogydd Ceredigion: Dosbarthu mwy na £80,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Difrod sylweddol: Yr effaith ar Barc Carafanau Riverside ger Llandre, Aberystwyth, ym Mehefin

Bydd dros £80,000 yn cael eu dosbarthu'r wythnos hon i ddioddefwyr y llifogydd yng Ngheredigion.

Daw'r arian o Gronfa Apêl Arweinydd Cyngor Ceredigion sydd wedi casglu dros £105,000 hyd yn hyn yn sgil llifogydd Gogledd Ceredigion.

Bydd cyfanswm o £80,650 yn cael ei ddosbarthu a 130 o breswylwyr yn derbyn tâl o £700 neu £250 yn unol â chanllawiau'r gronfa.

Ym Mehefin effeithiodd y llifogydd ar fwy na 1,000 o bobl, gan achosi difrod sylweddol i dai ac eiddo.

Roedd Aberystwyth a phentrefi Talybont, Dol-y-bont, Capel Bangor, Llanbadarn Fawr a Llandre ymysg yr ardaloedd gafodd broblemau oherwydd glaw trwm Mehefin 8 a 9.

'Hynod falch'

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn: "'Rwy'n hynod falch o fod mewn sefyllfa i ryddhau arian i bawb ddioddefodd yn uniongyrchol.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr arian yn gymorth i drigolion parhaol yn eu hymdrechion i roi eu cartrefi yn ôl mewn trefn cyn gynted â phosibl."

Bydd hi'n cyflwyno sieciau yn swyddfeydd y cyngor sir yng Nghanolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, fore Gwener am 11am.

Ffynhonnell y llun, Ceredigion council
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arweinydd yn cyflwyno sieciau yn swyddfeydd y cyngor sir yng Nghanolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, fore Gwener

Ychwanegodd: "Dwi'n hynod ddiolchgar i'r cyngor sir am ganiatâd i ddefnyddio amser staff ac adnoddau i weinyddu'r gronfa ac i'r panel o ymgynghorwyr gwirfoddol, Yr Arglwydd Elystan Morgan, Elan Closs Stephens CBE - Yr Uchel Siryf, Owen Watkin OBE ac Emlyn Watkin am eu cyngor doeth wrth osod telerau dosbarthu'r arian yn eu lle."

Bydd penderfyniad ar sut i ddosbarthu'r arian sy'n weddill yn cael ei wneud ar ôl i'r taliadau cyntaf gael eu gwneud.

Cafodd adroddiad yr ymchwiliad y cyngor i'r llifogydd ei gyflwyno i gabinet yr awdurdod lleol yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd yr adroddiad y gallai cymunedau mewn perygl o lifogydd yng Ngheredigion orfod cyfrannu at amddiffynfeydd rhag llifogydd yn y dyfodol.

Bydd y Gronfa Apêl ar agor tan Fehefin 8, 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol