Dafydd, Caryl, Carafanwyr a brecwast heb ei ail

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dafydd a Caryl yn holi Matthew Rhys fore Iau

Brechdanau bacwn di-ri, paneidiau o de a choffi, sosej, bacwn, torth banana, prŵns, croissants ac amrywiaeth anhygoel o ddanteithion boreol eraill.

Do, bu'n wythnos o groeso go arbennig i Dafydd a Caryl Radio Cymru ar faes carafanau yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandŵ.

Gan fod y ddau'n darlledu o wahanol garafán bob dydd daeth yn amlwg fod y carafanwyr eisteddfodol wedi deall mai trwy eu stumog mae cyrraedd calon darlledwyr.

"Mae wedi bod yn grêt," meddai Caryl gan ddweud y byddai'r ddau'n gadael y 'Steddfod gyda'u bryd ar ddeiet.

"Ond dyna'r peth efo'r 'Steddfod, mae'n rhaid cymryd bwyd pan 'dach chi'n gallu achos dwyt ti ddim yn gwybod pryd ddaw y pryd nesaf."

Dyma'r ail dro i raglen wythnos y 'Steddfod gael ei darlledu o'r maes carafanau gydag arbrawf yn Wrecsam y llynedd yn llwyddiant.

'Dechrau da'

"Mae'n ddechreuad neis iawn i'r diwrnod," meddai Caryl "ac mae yna gymuned fach yma."

"Mae'r awyrgylch yn siwtio'n rhaglen ni," meddai Dafydd. "Yma mae'n hamddenol, pobl yn rhyw ddeffro yn ara deg ... lle ar y Maes ei hun mae pethau dipyn bach yn fwy gwallgo a ddim yn ein siwtio ni.

"'Dan ni'n hapus iawn yma."

"Dyna 'dan ni'n trio'i wneud bob bore beth bynnag," ychwanegodd Caryl, "rhannu brecwast efo'r gynulleidfa adref."

Bu'r ddau yn sôn hefyd am uchelbwyntiau eu hwythnos yn Llandŵ.

"O ran y cystadlu i mi, un o'r pethau gorau rydw i wedi ei glywed ers blynyddoedd ydi Band Pres Melingruffydd ddaeth yn gyntaf yn chwarae dau ddarn gan Karl Jenkins ac yr oedd yna ferch o'r enw Frances Wilson ar yr ewffoniwm ac mi wnaeth hi wir wneud i mi grio ... roedd hi'n ardderchog," meddai Caryl.

Cyfaddefodd Dafydd nad oedd ef wedi gweld mwy o'r 'Steddfod na'r maes carafanau.

Mae Caryl, wrth gwrs, yn byw yn yr ardal ac wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor Gwaith fu'n trefnu'r Ŵyl.

"Yr argraff dwi'n gael o'r 'Steddfod ydi bod pawb wedi ymlacio'n braf yma.

'Dim tensiwn'

"Does yna ddim tensiwn yma. Mae pawb yn mwynhau'r ardal. Dydi Bro Morgannwg ddim yn cael cymaint â hynny o sylw mewn rhyw sandwij rhwng Pen-y-bont a Chaerdydd a phawb wedi anghofio am yr ardal ond mae'n ardal braf iawn, iawn.

"Yn y 'Steddfod mae traffig wedi bod yn iawn, y cystadlu wedi bod yn dda a'r Maes yn braf a phawb fel pe bydden nhw wedi gwirioneddol fwynhau ac mae hynny'n grêt."

Cyn gadael y maes carafanau bu'n rhaid gofyn i'r ddau am jôc o Fro Morgannwg.

"Jôc o Fro Morgannwg? Y jôc o Fro Morgannwg yr wythnos hon oedd y ffordd y gwnes i chwarae golf yn y gystadleuaeth 'Steddfod," meddai Dafydd.

"Doeddwn i ddim yn y ras ond yr oedd o'n gwrs braf ac roedd y croeso'n gynnes," ychwanegodd.

A chan edrych ymlaen at yr un gystadleuaeth yn Ninbych y flwyddyn nesaf, meddai, "Y mae hwnnw yn gwrs tynn efo lot o goed felly mi fydd yn rhaid i mi roi bwyell yn y bag!" meddai.

Bydd Dafydd a Caryl ddydd Llun yn darlledu o'r stiwdio am 8.30am ar BBC Radio Cymru.