Ethol Mary yn Gadeirydd newydd Cymry a'r Byd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mary Price yn edrych ymlaen, er yn ofnus

Un o gyn-lywyddion Merched y Wawr ydi cadeirydd newydd Undeb Cymru a'r Byd.

Mary Price yw'r ferch gyntaf erioed i fod yn gadeirydd y mudiad a sefydlwyd yn 1948 i dynhau'r berthynas rhwng Cymry a chyfeillion Cymru sy'n byw ar hyd a lled y byd.

Fe'i hetholwyd yn gadeirydd mewn cyfarfod ar Faes yr Eisteddfod fore Iau ac mae'n olynu Edward Morus Jones.

Ganwyd hi yn Nhal-y-llyn ger Tywyn a bu'n byw yng Nghorris am bron i 40 mlynedd cyn symud i Fachynlleth lle mae'n awr yn byw gyda'i gŵr, John.

Dywedodd bod ei gwreiddiau o ochr ei mam yn ardal Llanbrynmair a Phenffordd-las ym Maldwyn.

Yn un o dri o blant fei magwyd ar fferm Cildydd, Tal-y-llyn ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Tynyberth, Corris Uchaf, Ysgol Uwchradd Tywyn a Choleg y Drindod, Caerfyrddin.

Coron

Yn athrawes wrth ei galwedigaeth dechreuodd ddysgu yn Y Waun ger Llangollen gan symud maes o law yn ôl i Feirionnydd.

Am 18 mlynedd bu'n brifathrawes Ysgol Machraeth, Llanfachraeth ger Dolgellau gan ymddeol yn 1997.

Yn aelod o Ferched y Wawr bu'n llywydd y mudiad ac fel cynrychiolydd y mudiad yr ymunodd ag Undeb Cymru a'r Byd a'i hethol yn is-gadeirydd ddwy flynedd yn ôl.

Mae'n briod â John Price a fu hefyd yn athro ac sy'n adnabyddus mewn cylchoedd eisteddfodol fel gwneuthurwr dros gant o goronau i gyd gan gynnwys pum coron Genedlaethol gyda'r diweddaraf yn y Genedlaethol yn Wrecsam y llynedd ac un Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Dywedodd Mrs Price ei bod yn edrych ymlaen, rywfaint yn ofnus, at ei chyfnod yn gadeirydd.

Ychwanegodd mai ymhlith y gorchwylion cyntaf fydd datblygu gwefan y mudiad er mwyn hwyluso'r cysylltiad rhwng aelodau ym mhob rhan o'r ŷd ac ennyn ieuenctid i ymddiddori yng ngwaith yr Undeb a sefydlwyd yn 1948.