Diwrnod 13: Manylion y Cymry yn y Gemau Olympaidd

Cyhoeddwyd

Y Cymry sy'n cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd ddydd Iau.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara' i chi o'r campau.

ATHLETAU:

Bydd ail gyfle i Dai Greene a Rhys Williams sicrhau medal wrth i dîm ras gyfnewid 4X400m Prydain rhedeg yn y rownd gyntaf fore Iau. Er bod y ddau yn aelodau o'r garfan, doedd yr un o'r ddau yn y tîm a redodd yn y rownd gyntaf.

Ond llwyddodd y tîm i orffen yn ail a mynd ymlaen i'r rownd nesaf mewn amser o 3'00.38 lle bydd cyfle arall i'r Cymry o bosib.

Bydd rownd derfynol y ras 200m i ddynion am 8:55pm nos Iau, ond ni fydd Christian Malcolm yn cymryd rhan am y trydydd tro yn ei yrfa.

Nos Fercher daeth yn drydydd yn nhrydedd ras y rownd gynderfynol mewn amser o 20.51 eiliad ond methodd â chyrraedd y rowndd derfynol o 0.14 eiliad.

TAEKWONDO:

Mae Jade Jones o'r Fflint wedi trechu prif ddetholyn y byd ac yna pencampwr y byd i ennill medal aur yn y gystadleuaeth Taekwondo.

Mae'r gystadleuaeth Taekwondo i ferched yn cael ei chynnal yn gyfan gwbl dros un diwrnod.

Roedd ei gornest gyntaf yn y rowndiau rhagbrofol yn gynnar fore Iau, ac fe gafodd fuddugoliaeth ysgubol yn erbyn ei gwrthwynebydd o Serbia. Yn ôl rheolau'r gystadleuaeth, daw gornest i ben os oes un cystadleuydd yn agor bwlch o dros 11 pwynt dros ei gwrthwynebydd.

Er fod hynny'n ddigwyddiad cymharol brin, fe lwyddodd Jade i fynd 15-1 ar y blaen yn ystod y drydedd rownd, ac fe aeth drwodd i rownd yr wyth olaf yn syth.

Yn y rownd honno am 3:45pm, llwyddodd Jade i guro Mayu Hamada o Siapan, ac roedd hon yn fuddugoliaeth arall gymharol hawdd. Ar ddiwedd y tair rownd, yr ymladdwraig o Gymru enillodd o 13-3.

Ond daeth y cyffro mawr yn y rownd gynderfynol. Roedd Jade Jones yn erbyn Li-Cheng Tseng o Taipei Sieineaidd sef prif ddetholyn y byd.

Wedi dwy rownd roedd Jones ar ei hôl hi o 2-1, ond roedd y drydedd rownd yn llawn drama gyda'r ddwy ochr yn apelio yn erbyn penderfyniadau'r dyfarnwyr.

Gyda Jones yn mynd ar y blaen y raddol fe sgoriwyd wyth pwynt yn y 15 eiliad olaf o'r ornest, a'r Gymraes oedd yn fuddugol o 10-6.

Yn y rownd derfynol cafwyd gornest agos iawn, ond y Gymraes ddaeth i'r brig o 6-4 yn erbyn pencampwr y byd Hou Yuzhuo o China gan ddechrau parti dathlu enfawr yn ei chartref yn Y Fflint.

GYMNASTEG RHYDDMAIDD:

Frankie Jones yw gobaith Prydain yn y gystadleuaeth gymnasteg rhyddmaidd. Mae Frankie (neu Francesca) wedi ennill pencampwriaeth Prydain bump o weithiau ac enillodd fedal arian yn Gemau'r Gymanwlad yn 2010.

Dechreuodd ei ymgyrch Olympaidd fore Iau. Mae pedwar disgyblaeth yn rhan o'r gystadleuaeth, sef y bêl, rhuban, cylch a chlybiau.

Yn dilyn ei pherfformiad caboledig gyda'r bêl a'r cylch, roedd Frankie yn 21ain yn y gystadleuaeth.

Dim ond y deg uchaf fydd yn mynd i'r rowndiau terfynol, ac fe fydd y ddwy ran arall o'r gystadleuaeth yn digwydd ddydd Gwener.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC