Stomp Steddfod Post Cynta

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Eurig Salisbury yn cyfri'r sillafau cyn cyflwyno'r gerdd

Os na fyddwch chi'n gallu mynychu'r Eisteddfod eleni a chael cyfle i fynd i'r Babell Lên i glywed Ymryson y Beirdd peidiwch â digaloni.

Disgrifiad, Stomp: T James Jones

Bydd bardd gwahanol yn adrodd cerdd fach bob dydd ar Post Cynta' yn ystod yr wythnos.

Eisteddfod Bro Morgannwg yw'r testun.

Yn addas iawn, mae'r stomp fechan yn cychwyn yng nghwmni'r Archdderwydd T James Jones.

Dydd Mawrth cyfle i Brif Lenor Eisteddfod yr Urdd, Anni Llŷn oedd cael rhannu ei cherdd ar Y Post Cyntaf.

Disgrifiad, Stomp: Anni Llyn

Ddiwrnod wedi'r Coroni roedd y dewis yn addas gan mai Anni enillodd Goron yr Urdd yn Eryri fis Mehefin.

Bardd Plant Cymru, Eurig Salisbury, gafodd y cyfle ddydd Mercher i lunio cerdd.

Roedd wrthi tan yr eiliad olaf yn cyfri sillafau yn ei linellau.

Mae ei gywydd yn trafod y profiad a gafodd yn Seremoni'r Coroni ddydd Llun.

Disgrifiad, Eurig Salisbury

Un o swyddog datblygu newydd Cymdeithas yr Eisteddfodau bach yw Meirion Macintyre Huws.

Mae o hefyd yn Brifardd.

Disgrifiad, Stomp: Mei Mac

Fo gafodd y cyfle ddydd Iau i lunio cerdd ar gyfer Stomp y Post Cyntaf.

Os oes ganddoch chi gerdd fe allwch chi gysylltu gyda post.cyntaf@bbc.co.uk

Fe fydd un beirdd araill yn cael cyfle ddydd Gwener i darlledu cerdd.