Diwrnod 13: Manylion y Cymry yn y Gemau Olympaidd

Cyhoeddwyd

Y Cymry sy'n cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd ddydd Mercher.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara' i chi o'r campau.

ATHLETAU:

Bydd ail gyfle i Dai Greene a Rhys Williams sicrhau medal wrth i dîm ras gyfnewid 4X400m Prydain rhedeg yn y rownd gyntaf fore Iau. Er bod y ddau yn aelodau o'r garfan, does dim sicrwydd y byddan nhw'n rhedeg fel un o'r pedwar, ond fe fydd y ras gyntaf yn y Stadiwm Olympaidd am 11:35am.

Bydd rownd derfynol y ras 200m i ddynion am 8:55pm nos Iau, ond ni fydd Christian Malcolm yn cymryd rhan am y trydydd tro yn ei yrfa.

Nos Fercher daeth yn drydydd yn nhrydedd ras y rownd gynderfynol mewn amser o 20.51 eiliad ond methodd â chyrraedd y rowndd derfynol o 0.14 eiliad.

TAEKWONDO:

Mae Jade Jones o'r Fflint wedi cyrraedd rownd go gynderfynol y taekwondo yn Llundain.

Fe gurodd hi Dragana Gladovic o Serbia 15-1 yn ei chystadleuaeth gyntaf.

Mae'r ferch 19 oed yn bedwaredd ymhlith y detholion yn y categori o dan 57cg.

Bydd hi'n wynebu Mayu Hamada o Japan yn ddiweddarach ddydd Iau.

Os bydd Jade yn ennill ei lle yn y rownd derfynol, bydd y rownd honno rhwng 8pm a 11:15pm.

GYMNASTEG RHYTHMAIDD:

Frankie Jones yw gobaith Prydain yn y gystadleuaeth gymnasteg rhyddmaidd. Mae Frankie (neu Francesca) wedi ennill pencampwriaeth Prydain bump o weithiau ac enillodd fedal arian yn Gemau'r Gymanwlad yn 2010.

Bydd Frankie yn rowndiau rhagbrofol y gystadleuaeth i dimau ac unigolion yn Arena Wembley rhwng hanner dydd a 2:30pm.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC