Gareth yn cipio Tlws y Cerddor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yn ôl y beirniaid roedd gwaith Gareth yn sefyll mewn dosbarth ar ei ben ei hun

Gareth Hughes o Gaerdydd yw enillydd Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 yn Llandŵ.

Y dasg yn y gystadleuaeth eleni oedd cyfansoddi sonata i delyn a ffliwt a ddylai gynnwys o leiaf dri symudiad gwrthgyferbyniol hyd at 10 munud o hyd.

Yn ogystal â derbyn Tlws y Cerddor sydd yn rhoddedig gan Urdd Cerddoriaeth Cymru unwaith eto eleni, mae'r enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £500 sydd yn cael ei rhoi gan Densil a Beti Wyn Davies, Penarth ynghyd a'u plant.

Hefyd cynigir ysgoloriaeth gwerth £2,000 gan yr Eisteddfod Genedlaethol i hyrwyddo gyrfa'r cyfansoddwr buddugol.

Roedd y beirniaid - Richard Elfyn Jones a Deian Rowlands - yn cytuno fod gwaith Deryn Amheuthun yn haeddu'r wobr a'r clod, ac fe ddaeth yn amlwg mai Gareth Hughes oedd hwnnw.

Yn ôl y beirniaid roedd gwaith Gareth, sef tri symudiad yn seiliedig ar delyneg enwog John Morris Jones "Cwyn y Gwynt", yn sefyll mewn dosbarth ar ei ben ei hun.

Gwersi piano

Ganwyd Gareth Hughes yng Nghaerdydd ym 1979 yn fab i Sara Martel Hughes ac ŵyr i Sally Hughes a'r diweddar Dr John Martel Hughes, a fu'n gadeirydd pwyllgor Gwaith Eisteddfodau Cenedlaethol Casnewydd ym 1988 a 2004.

Addysgwyd ef yn Ysgol Bro Eirwg ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd, lle bu'n astudio Cerddoriaeth dan Alun Guy a Delyth Medi Jones.

Dechreuodd gael gwersi piano pan oedd yn naw mlwydd oed gyda Timothy Lyons ac aeth ymlaen i barhau i ddysgu'r piano gyda Dafydd Meurig Thomas, Haydn Morgans, Dr Keith Michael Griffiths a'r Athro Carole Oakes yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Ym 1997, aeth i King's College, Llundain, i astudio ar gyfer gradd B. Mus. mewn Cyfansoddi Cyfoes dan Syr Harrison Birtwistle, Robert Keely a Silvina Milstein, gan ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2000.

Ar ôl cwblhau gradd ôl-raddedig, datblygodd Gareth ddiddordeb byw mewn cerddoriaeth electroacwstig ac yn 2003 cwblhaodd radd M. Phil. mewn Cerddoriaeth Electroacwstig dan yr Athro Jonty Harrison a Dr Erik Oña.

Cerddorfa'r BBC

Ar hyn o bryd, mae Gareth yn astudio ar gyfer Doethuriaeth mewn Cyfansoddi gyda Dr Arlene Sierra ym Mhrifysgol Caerdydd ac ar fin dechrau'i flwyddyn olaf.

Ym mis Chwefror 2012, perfformiwyd symudiad o'i waith symffonig, 'Visions of Existence', gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn gweithdy ar gyfer cyfansoddwyr ifainc yn Neuadd Hoddinott.

Mae Gareth eisoes wedi cael llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol: yng Nghasnewydd yn 2004, dyfarnodd y beirniad, Terry James, y wobr iddo am gyfansoddi symudiad cerddorfaol, ac yng nghystadleuaeth yr unawd piano daeth yn drydydd yn 2004 ac yn ail yn 2010.

Disgrifiad, Tlws y Cerddor

Straeon perthnasol