Gwaredu ar wastraff Eisteddfod

Telor Iwan
BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn gadael cymaint â 150 o dunelli o wastraff ar ei hôl ym Mro Morgannwg.

Dywed y cwmni sy'n gyfrifol am ei gasglu eu bod yn ffyddiog o ailgylchu 95% ohono.

Er hynny mae un o swyddogion Siteserv Recycling, sy'n casglu a didoli sbwriel ar ran sawl awdurdod lleol gan gynnwys Cyngor Sir Bro Morgannwg, yn gresynu na ellir trin y rhan fwyaf o'r sbwriel yma yng Nghymru.

Mae'n rhaid gyrru'r mwyafrif dramor.

"Mi fydd y gwastraff yn cael ei ddidoli a'i fwndelu ar ein safle yma ger Maes yr Eisteddfod," meddai Tina Jenkins o Siteserv.

"Ond wedyn mi fydd yn cael ei yrru i wledydd eraill, a'r rhan fwya' ohono i China."

Mae Tina Jenkins yn ffyddiog na fydd y sbwriel yn cael ei adael i bentyrru ar ben ei daith.

Pryder am sbwriel o Gymru yn llygru gwledydd fel yr India a China sydd wrth wraidd ymdrech yr Undeb Ewropeaidd i newid y rheolau ynghlwm a chasglu sbwriel i'w ailgylchu yma yng Nghymru.

"Mae 'na reolau llym iawn dros yr hyn gawn ni yrru i China," meddai.

"Ac os na ellir ei ail gylchu yno mi gaiff y sbwriel ei yrru'n ôl."

Gobaith y cwmni yw na fydd yn rhaid gyrru sbwriel dramor o gwbl.

"Rydyn ni wedi dod 'mlaen yn bell o ran ail gylchu dros y blynyddoedd diwetha," meddai Tina Jenkins.

"Ond mae 'na gryn dipyn i'w wneud eto.

"Dyw e ddim yn ddelfrydol gyrru sbwriel dramor, ond hyd y gwn i does na'r un safle yng Nghymru sy'n medru trin plastig i'w ailgylchu."