Kirsty Jones: Apêl newydd yng Ngwlad Thai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kirsty Jones yn 23 oed pan gafodd ei llofruddio

Bydd mam myfyrwraig o Aberhonddu gafodd ei llofruuddio 12 mlynedd yn ôl yn gwneud apêl newydd am wybodaeth ynghylch marwolaeth ei merch ddydd Iau.

Cafodd Kirsty Jones, oedd yn 23 oed o Dredomen ger Aberhonddu, ei threisio a'i thagu yn y gwesty yn y wlad ar Awst 9 2000.

Mae swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys wedi teithio i Wlad Thai gyda mam Kirsty, Sue Jones, i drafod y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran yr ymchwiliad i lofruddiaeth Kirsty.

A deuddeg mlynedd union ar ôl marwolaeth ei merch bydd Sue Jones yn gwneud apêl bersonol am wybodaeth yn Chiang Mai yn ystod cynhadledd i'r wasg sydd wedi ei threfnu gan adran ymchwiliadau arbennig Heddlu Gwlad Thai.

Cyfres o gyfarfodydd

Bydd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys a Mrs Jones yn cynnal cynhadledd i'r wasg ym mhrifddinas Gwlad Thai yn Bangkok ddydd Gwener.

Y tro diwethaf i swyddogion ymweld â Chiang Mai oedd mis Chwefror eleni, lle yn dilyn cyfres o gyfarfodydd gyda Chyrnol yr Heddlu, Songsak Raksaksakul, cawsant eu sicrhau fod Awdurdodau Gwlad Thai yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth Kirsty, gyda chanolbwynt yr ymholiad yn Chiang Mai.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Andy John: "Ers ein hymweliad ym mis Chwefror, gyda chymorth Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Llysgenhadaeth Prydain, rydym wedi cadw cysylltiad rheolaidd gyda thîm heddlu'r Adran Ymchwiliadau Arbennig sy'n gweithio ar yr achos yng Ngwlad Thai.

"Rydym wedi'n calonogi gan y gwaith y maent wedi ymgymryd ag ef yn y chwe mis diwethaf.

"Mae'n amserol ein bod yn gwneud apêl am wybodaeth a allai'n cynorthwyo i symud yr ymchwiliad ymlaen ymhellach.

"Mae gennym broffil DNA a adferwyd o'r lleoliad, sy'n ganolog i'w llinell ymholi gyfredol. Golyga hyn y bydd modd i'r awdurdodau ddileu pobl yn hawdd o'r ymchwiliad.

Er bod nifer o bobl wedi cael eu harestio, does neb wedi ei gyhuddo.

Cafwyd hyd i'w chorff mewn ystafell yng Ngwesty Aree yn Chiang Mai yng ngogledd y wlad, ryw 435 milltir o'r brifddinas Bangkok.

Dri mis yn gynharach roedd wedi cychwyn ar daith dwy flynedd o amgylch y byd.

Mae ei mam, Sue Jones, wedi addo na fydd yn rhoi'r gorau i'w hymgyrch nes bod llofrudd ei merch yn cael ei ddal.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol