Seiclwr Parolympaidd "yn cael ei daro gan fan"

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Simon Richardson ennill dwy fedal aur ac un arian yn Ngemau Paralympaidd Beijing.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod gyrrwr sydd wedi ei gyhuddo o anafu seiclwr Paralympaidd wedi yfed dwywaith yn fwy na'r lefel cyfreithiol o alcohol.

Roedd Simon Richardson, 44 oed o Borthcawl yn seiclo ar yr A48 ger Pen-y-bont ar Ogwr pan gafodd ei daro.

Mae Edward Adams, ffermwr 60 oed o'r Bontfaen, yn gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus.

Plediodd yn euog i yfed a gyrru ac o beidio ag aros ar ôl damwain.

Dywedodd Jane Rowley ar ran yr erlyniad na ddylai Adams fod wedi bod yn gyrru oherwydd ei fod wedi yfed gormod ac oherwydd nad oedd ei olwg yn ddigon da.

Clywodd y rheithgor nad oedd Adams, hyd yn oed wrth wisgo sbectol, yn gallu darllen rhif cofrestru car o 4 metr (13 troedfedd).

Yn ôl yr erlyniad roedd ond yn gallu darllen rhannau o rif cofrestru o bellter o 2 metr (6.5 troedfedd).

Clywodd y llys fod Adams wedi ceisio cuddio ei fan Peugeot ar ôl y digwyddiad fis Awst y llynedd.

Roedd Mr Richards yn ymarfer ar gyfer Gemau Paralympaidd Llundain, ac wedi teithio 250 milltir ar lonydd cefn gwlad yn yr wythnos pan gafodd ei daro.

Clywodd y llys ei fod wedi teithio 20 milltir ar y diwrnod pan gafodd ei daro gan fan.

Fe wnaeth Mr Richardson ennill dwy fedal aur ac un arian yn Beijing yn 2008.

Mae'r achos llys yng Nghasnewydd yn parhau.

Straeon perthnasol