Cau traeth am gyfnod oherwydd siarc yng Ngheinewydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'n anarferol gweld siarc glas mor agos i'r lan, yn ôl y sefydliad

Mae Sefydliad y Bad Achub wedi dweud na ddylai'r cyhoedd fynd i'r môr yng Ngheinewydd yng Ngheredigion am fod siarc wedi cael ei weld.

Fe godwyd baneri coch ar y traeth brynhawn Mawrth am 5:25pm ond erbyn dydd Mercher roedd y traeth wedi ailagor.

Yn ôl adroddiadau lleol, y gred yw mai morgi glas oedd yno.

Dywedodd y sefydliad ei bod yn anarferol iawn gweld siarc mor agos at yr arfordir.

Yn ôl cofnod yr International Shark Attack File, mae 34 o achosion wedi bod o forgwn glas yn ymosod ar bobl ac mae rhai o'r rhain wedi arwain at farwolaeth.

Mae'r siarcod yn hoff o ddyfroedd oerach ac yn teithio pellteroedd mawr - yn aml o ardal New England yn yr Unol Daleithiau i Dde America.