Lladd beiciwr mewn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae beiciwr 40 oed wedi marw ar ôl bod mewn gwrthdrawiad â char yng Nghasnewydd fore Mercher.

Digwyddodd y ddamwain tua 7:50am ar Heol Ddosbarthu Ddeheuol y ddinas ger y gyffordd â Heol Brynbuga.

Roedd y gwrthdrawiad â char Volkwagen a'r beiciwr wedi marw erbyn iddo gyrraedd Ysbyty Brenhinol Gwent.

Fe gafodd gyrrwr 61 oed y car fân anafiadau a phan gafodd ei ryddhau o'r ysbyty fe gafodd ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Mae'r gyrrwr yn dal yn y ddalfa a Heddlu Gwent yn apelio am dystion.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio Uned Ymchwilio Gwrthdrawiadau'r heddlu ar 01633 642404.