Rhybudd diffoddwyr i gefn gwlad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, NWFRS
disgrifiad o’r llunCafodd yr eiddo ei ddinistrio'n llwyr gan y tân

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi cyhoeddi rhybudd i bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig neu ddiarffordd yn dilyn tân mewn tŷ yng Ngwynedd ddydd Mawrth.

Cafodd y tŷ yn Dob ger Tregarth ei ddinistrio'n llwyr gan y tân, ac fe achoswyd difrod sylweddol i'r tŷ drws nesaf gan fwg.

Cafodd diffoddwyr eu galw i'r eiddo am 2:31pm brynhawn Mawrth.

Achos y tân oedd gormod o bapur ar dân agored, ond dywedodd y Gwasanaeth Tân y dylai pobl yng nghefn gwlad gael cynllun arbennig mewn achosion fel hyn.

Dylai'r cynllun yma gynnwys gosod larymau mwg yn yr eiddo, a pharatoi cynllun i wagio'r eiddo ar frys, a hwnnw wedi cael ei ymarfer.

Rhan arall o'r rhybudd yw y dylai'r perchennog sicrhau bod enw'r eiddo i'w weld yn glir, a bod dail a gwrychoedd wedi cael eu torri'n ôl.

Cyflenwad dŵr

Dywedodd pennaeth ymateb Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Ian Williams:

"Mae angen i bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig fod yn arbennig o wyliadwrus o safbwynt diogelwch tân a sicrhau bod ganddynt larymau mwg a chynllun gwagio'r eiddo.

"Mae cael cyflenwad dŵr mewn lleoedd anghysbell yn gallu bod yn anodd, ac roedd hynny'n broblem ddoe yn Dob.

"Cyrhaeddodd y criw mewn digon o amser i rwystro'r tân rhag lledu i'r tŷ drws nesaf, ond mae'r difrod o'r mwg yn sylweddol."

Roedd Mr Williams yn pwysleisio bod y gwasanaeth yn cynnig mynd i gartrefi pobl i wneud archwiliad diogelwch tân ac i gynnig cyngor a gosod larymau mwg, a bod y gwasanaeth yna yn rhad ac am ddim.

Dylai pobl sydd â diddordeb ffonio 0800 169 1234, neu fynd i wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol