Lluniau Eisteddfod Genedlaethol: Dydd Mercher Awst 8

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Donal Whelan o Hafod Mastering wedi codi stiwdio gwellt ar faes yr Eisteddfod lle gall artistiaid a bandiau recordio caneuon yn fyw
disgrifiad o’r llunLifft-off ar Adain Avion!
disgrifiad o’r llunMae Vic Giannotti yn gweithio wrth y maes parcio yn yr Eisteddfod. Mae o wedi priodi gwraig o Gymru
disgrifiad o’r llunPan oedd Vic Giannotti ychydig yn iau, roedd yn gweithio i'r BBC fel cynorthwy-ydd goleuo ffilmiau yn Llundain. Dyma'i gerdyn adnabod, sy'n cynnwys llofnod y Cymro Huw Wheldon - rheolwr gyfarwyddwr teledu'r BBC ar y pryd
disgrifiad o’r llunMae cyflwynwyr Stwnsh - Tudur, Lois a Geraint - ar y llwyfan perfformio bob prynhawn yr wythnos yma
disgrifiad o’r llunMae Danielle Royce ar stondin yn y babell Wyddoniaeth a Thechnoleg yn rhoi larymau Carbon Monocsid am ddim drwy'r wythnos
disgrifiad o’r llunRhys 'Y Barf' James gyda Fflur Dafydd yn diddanu criw y maes o'r llwyfan perfformio
disgrifiad o’r llunDawnswyr gwerin wrthi'n diddanu pobl wrth babell Tŷ Gwerin
disgrifiad o’r llunY grŵp Glaswellt yn chwarae'r cerddoriaeth i'r dawnswyr
disgrifiad o’r llunMae Paul Mason yn athro ieithoedd yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ac yn helpu i stiwardio ar faes y Steddfod eleni - chwarae teg iddo!
disgrifiad o’r llunY bois wrth eu gwaith ar faes y Brifwyl!
disgrifiad o’r llunCadw'n Heini ar stondin Mentrau Iaith Cymru
disgrifiad o’r llunRoedd y Prifardd a'r canwr Twm Morys yn westai ar raglen Tocyn Wythnos gyda Beti George nos Fawrth yn canu ac yn trafod rhai o'r caneuon gafodd eu casglu gan Iolo Morganwg
disgrifiad o’r llunArwyddair Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ydy "Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd" - llinell o gân Twm Morys, Gerfydd fy Nwylo Gwyn
disgrifiad o’r llunCymeriad newydd arall ar y maes heddiw ydy'r arth gyfeillgar yma
disgrifiad o’r llunUn o'r pedwar ymgeisydd yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Ashok Ahir o Gaerdydd
disgrifiad o’r llunMae Mark Morgan o Rondda Cynon Taf hefyd yn rownd derfynol y gystadleuaeth
disgrifiad o’r llunDaw Isaías Grandis o Batagonia ac mae ef hefyd yn un o'r pedwar yn y rownd derfynol
disgrifiad o’r llunUn arall o'r pedwar yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yw Rhian Dickenson o'r Fenni
disgrifiad o’r llunEd Holden, aka Mr Phormula, yn bît bocsio ar y maes
disgrifiad o’r llunMae Ceirios a Naomi yn brysur yn gwerthu losin ar y maes
disgrifiad o’r llunAnghofiwch y Gemau Olympaidd!
disgrifiad o’r llunMae nifer o wirfoddolwyr ar faes yr Eisteddfod, yn cynnwys Lydia, Tara a Charlotte, yn gwisgo crysau-t melyn Yma i Helpu er mwyn cynorthwyo ymwelwyr