Neb yn deilwng o Fedal Ryddiaith Bro Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
Medal Ryddiaith
Disgrifiad o’r llun,
Neb yn deilwng eleni

Doedd neb yn deilwng o Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012.

Roedd wyth wedi cystadlu am Y Fedal, sef llunio cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 gair ar y Mudo.

Y beirniaid oedd Gwerfyl Pierce Jones, Aled Islwyn a Fflur Dafydd.Neb yn deilwng o'r fedal

"Roedden ni'n tri'n gytûn mai un cystadleuydd oedd yn haeddu ystyriaeth ddifrifol am Y Fedal, Gurfael.

"Fe fuon ni'n ei thrafod ynNeb yn deilwng o'r fedal hir ac yn helaeth gan ein bod yn unfryd bod i'r gwaith gryfderau digamsyniol.

"Ond er i ni bendroni llawer ac ystyried pob posibilrwydd, daethom i'r casgliad anochel nad oedd gennym ddewis ond atal Y Fedal eleni.Neb yn deilwng o'r fedal

"Roedd hynny'n siom ac yn loes calon i ni'n tri.

"Ein gobaith gwirioneddol yw y cyhoeddir gwaith Gurfal maes o law."

Am y gwaith hwnnw dywedodd y beirniaid mai dyma "gyfrol fwyaf boddhaol y gystadleuaeth a'r fwyaf ysgytwol".

"Y mae llawer i'w ganmol yma: nid lleiaf saernïaeth y gwaith, y dyfyniadau pwrpasol ar ddechrau pob pennod, gallu'r awdur i greu awyrgylch o ddinistr ac anobaith a'r modd syml, effeithiol y daw'r stori i ben.

"Chawson ni mo'n hargyhoeddi gan elfennau'r plot a dydi llinynnau storïol ddim yn cael eu clymu bob tro.

"Does dim ymdrech ychwaith i greu cymeriadau credadwy."

Roedd Y Fedal a rhodd ariannol o £750 yn rhodd gan Janet a Glenda a'r teulu i gofio am eu rhieni, Bill a Megan James, Capel Iwan.

Disgrifiad,

Seremoni Priflenor Rhyddiaith