Adrodd cerddi 'sy'n llawn dyheadau'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae disgwyl i'r ganolfan ym Mangor agor yn 2014

Ar y Maes cafodd cerddi disgyblion ysgolion Bangor eu hadrodd, cerddi'n cynnwys eu dyheadau am yr hyn allai fod yn y ganolfan celfyddydau perfformio yn y ddinas.

Yn gynharach eleni cyfrannodd y plant eu syniadau ar ffurf barddoniaeth cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

Roedd tri o feirdd Cymru yn cyd-weithio ar Brosiect Pontio, y Prifardd Tudur Dylan, Karen Owen a'r Prifardd Gerwyn Williams.

Mae dros 240 o gerddi'r plant wedi eu plannu yn y ddaear lle bydd prif fynedfa'r ganolfan fydd yn agor yn 2014.

Ehangu

ffynhonnell y llun, Pontio
disgrifiad o’r llunRhai o'r plant yn plannu eu syniadau

"Y bwriad yw ehangu'r prosiect tuag at Fethesda a de Ynys Môn," meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Prosiect Pontio.

"Fe fydd syniadau y 30 ysgol arall yn mynd o dan y tirlun,a bydd hwnnw efallai yn gweithio yn well gan y bydd rhywbeth llythrennol yn tyfu.

"Roedd gan y plant ryddid mawr o ran y syniadau ac, yn amlwg, roedden nhw'n gofyn am rai pethau na allwn ni eu gwireddu."

Dywedodd fod 'na alw am ofod rhyngweithiol, cwtsh cynganeddu a chorlan chwarae.

'Dilyn y cynllun'

"Mae'r rhain i gyd yr un mor bwysig â'i gilydd ... rhaid darparu'r pethau uchelael ochr yn ochr â'r pethau i ddenu plant a theuluoedd i mewn," meddai.

"Oni bai bod pobl yn dod drwy'r drws dydan ni ddim yn darparu cynulleidfa newydd.

"Mae'n bwysig ein bod yn dilyn y cynllun drwodd ac, wrth gwrs, rydym wedi pwysleisio na fyddwn yn gallu gwireddu pob syniad."

Dywedodd y byddai ceisiadau am grantiau yn golygu y gallen nhw weithio gyda grwpiau lleol ar sgiliau perfformio.

"Maen bwysig mynd â gwaddol Theatr Gwynedd i'r ganolfan newydd ..."

Un o'r cerddi yw un disgyblion Blwyddyn 8 a 9 Ysgol Tryfan Bangor gyda chymorth Gerwyn Williams.

Gawn ni...?

Gawn ni oriel i ddangos gwaith celf Ysgol Tryfan,

y Band Jas a'r Côr ar ganol y llwyfan;

sioeau Bara Caws, dramâu a ffilmiau,

jôcs Tudur Owen, Brwydr y Bandiau;

stafelloedd ymarfer, safleoedd perfformio,

soffas i ddiogi, cilfannau ymlacio;

hufen ia moethus Môn ar Lwy,

cig oen Cymreig ac arno flas mwy,

tapas ecsotig, cynnyrch ffermwyr lleol,

cyngherddau rhyngwladol, nosweithiau cartrefol;

actorion hyderus a dawnswyr heini,

encil i sgrifennu, cwtsh cynganeddu;

sŵn piano, corn, ffliwt a thannau telynau,

rhythmau gitâr a churiadau drymiau;

hwylfan i'r bychain gael cropian cyn cerdded,

siopau a llyfrgell, cyfrifiaduron a phaned;

gerddi a chadeiriau, blodau a balconi

i oedi dros ginio - lle da i gymdeithasu;

ac ar do'r ganolfan, gorsaf lanio,

lle i hofrennydd o bell gael parcio,

cludo Jessie J a Beckham i'n hysgogi,

cario rhai yno i'n hannog a'n hysbrydoli;

coffi o Costa, Big Mac a swshi,

a phlîs, plîs, Elen ap - gawn ni jacwsi,

gawn ni neuadd lawn cynhesrwydd, Cymreictod a chroeso,

i'n gwneud ni yn falch o gael perthyn iddo?

GAWN NI HYN I GYD YM MANGOR - AI?

Straeon perthnasol