Gofid crwner am ofal seiciatrig yn Ysbyty Gwynedd

Cyhoeddwyd

Mae crwner wedi dweud ei bod yn gofidio nad oedd meddyginiaeth bob amser ar gael ar frys mewn uned seiciatrig yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Mewn cwest dywedodd y crwner, Nicola Jones, bod diffyg gwasanaeth 24-awr yn "annynol ar y lleiaf".

Roedd rheithfarn naratif yn achos Audrey Jones, 52 oed o Gaergybi, a fu farw wedi iddi fynd i mewn i'r uned ym mis Mawrth.

Mae'r ysbyty wedi gwneud rhai newidiadau.

Dywedodd y crwner ei bod wedi ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ynghylch y mater.

Wedi gwella

Clywodd y cwest yng Nghaernarfon fod y sefyllfa wedi gwella ond nad oedd meddyg seiciatrig am dair awr tan 9am bob dydd.

Roedd Miss Jones yn seicotig a gofidus wedi iddi fynd i mewn i'r uned.

Gan iddi wthio rôl bara a hances bapur yn ei cheg cafodd ei llwybr anadlu ei rwystro ac arweiniodd hyn at niwed i'r ymennydd oherwydd diffyg ocsigen.

Dywedodd y crwner ei bod hefyd yn gofidio i raddau fod drws y gegin wedi cael ei gadael ar agor.

Mae llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dweud: "Mae'r bwrdd iechyd yn mynegi ei gydymdeimlad dwysaf i deulu Audrey Jones.

"Er nad ydym yn medru siarad yn helaeth am yr achos, rydym yn edrych ar yr hyn ddigwyddodd er mwyn sicrhau ein bod yn gwella safonau ein gofal i gleifion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol