Gemau 'yn hwb' i fusnes dinas Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr Brasil yng Nghaerdydd ar gyfer y pêl-droed

Yn ôl arbenigwyr marchnata mae'r gemau pêl-droed Olympaidd wedi profi'n llewyrchus i fusnesau a siopau yng Nghaerdydd.

Roedd yna 11 o gemau yn cael eu cynnal yn Stadiwm y Mileniwm, gyda gêm go gynderfynol Team GB yn erbyn De Corea yn denu torf o 70,000.

Dywedodd Steven Madeley, o Ganolfan Siopa Dewi Sant, fod yr achlysur wedi denu'r ail nifer uchaf o siopwyr eleni.

Yn ôl Siambr Masnach De Cymru roedd siopau, gwestai, tafarndai a thai bwyta yng Nghaerdydd wedi gweld mwy o fusnes o'i gymharu ag Awst 2011.

Yn ôl Graham Morgan, cyfarwyddwr Siambr Masnach De Cymru, mae'r cyfnod wedi bod yn un llewyrchus.

Dychwelyd

"Yr argraff gyffredinol cyn y gêm oedd mai pêl-droed oedd yn y ddinas a doedd o ddim yn un o brif atyniadau'r Gemau Olympaidd.

"Ond pan mae yna dorf o 30,000 yn y stadiwm mae'n 30,000 yn fwy na'r arfer," meddai.

"Dwi'n credu nad oedd busnesau yn credu y byddai'n cael dylanwad mawr.

"Ond mae wedi bod yn syndod fod gymaint wedi dod, yn enwedig gan fod Team GB y dynion wedi chwarae yma ddwywaith o fewn pedwar diwrnod.

"Ac mae ymwelwyr o dramor wedi bod yn cefnogi eu gwledydd, maen nhw i gyd wedi cael argraff bositif o'r hyn sydd gan Gaerdydd i'w gynnig."

Dywedodd Mr Madeley fod siopwyr wedi gweld gostyngiad mewn busnes yn ystod wythnos gyntaf y Gemau, ond roedd o'n credu mai'r tywydd oedd yn gyfrifol am hynny, gyda chyfnod o dywydd braf yn dilyn wythnosau o law.

"Pan ddaeth Cwpan yr FA i Gaerdydd roedd pobl yn dod i weld y pêl-droed ac yna yn dychwelyd er mwyn gweld y ddinas. Dwi'n credu y bydd yr un peth yn digwydd eto gyda'r Gemau Olympaidd."

Ond dywedodd Mr Morgan fod yr hwb positif i'w weld yn bennaf yng Nghaerdydd.

"Wrth edrych ar rannau eraill o'r de, bach iawn yw effaith y Gemau."