Cwyno am ffordd garreg anaddas ar y Maes

  • Cyhoeddwyd
Y ffordd garreg sy'n creu anhawster i rai
Disgrifiad o’r llun,
Y ffordd garreg sy'n creu anhawster i rai

Mae 'na gwestiynau wedi codi ynglŷn â pha mor addas ydi ffordd garreg ar safle'r Brifwyl ar gyfer pobl anabl.

Rhybuddiodd meddyg fod y ffordd yn Llandŵ'n beryglus.

Ar y Maes ym Mro Morgannwg mae 'na darmac, gwair, a mwd a nifer o dracfyrddau metel a phlastig.

"Mae'r Maes yn anodd tu hwnt i bobl mewn cadeiriau olwyn," meddai Jenny Thomas, ymgynghorydd sy'n arbenigo mewn anabledd.

"Mae 'na lot o bobl yma mewn sgwteri pwerus sy'n cael eu rhentu ar y Maes am ddim ac yn gallu ymdopi yn hawdd gyda hyn.

'Yn anodd'

"Ond mae trio gwthio neu gael eich gwthio mewn cadair olwyn yn anodd ... mae'n anwastad, mae'r olwynion yn cael eu dal ac mae'n berygl bod rhywun yn gallu syrthio.

"Fe wnes i wthio fy mam-yng-nghyfraith am eitha' tipyn o amgylch y Maes a'i ffeindio mor anodd.

"Fe wnaeth hi bron syrthio allan cwpl o weithiau ac fe wnes i gwyn swyddogol.

"Maen nhw wedi ymateb ac wedi dod â'r rholwyr allan ond dwi'n meddwl ei bod hi'n anodd cadw'r cerrig mawr 'ma lawr."

Yn ôl trefnwyr y Brifwyl, mae 'na lai 'na 500 metr o ffordd garreg ar y Maes.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r trefnwyr wedi ymateb ac wedi dod â'r rholwyr allan

"Mae 'na 1,125 o dracfyrddau," meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Cafodd y ffordd garreg ei gosod i lawr ym mis Mehefin er mwyn ein galluogi ni i godi'r Pafiliwn.

"Heb y ffordd garreg fe fyddai wedi bod bron yn amhosibl i godi'r ffordd Pafiliwn."

'Bob bore'

Dywedodd eu bod wedi derbyn y cerrig yn rhad ac am ddim oherwydd cynllun nawdd cwmni Lafarge.

"Byddai llogi tracfyrddau yn lle'r ffordd garreg am y cyfnod hwn wedi costio £35,000 yn ychwanegol," meddai.

"Mae'r ffordd garreg yn cael ei rholio bob bore er mwyn ei chadw mewn cyflwr da."