Ac eto nid myfi - rhestr o feirdd Morgannwg Iolo

Glyn Evans
O Faes Eisteddfod Bro Morgannwg

 • Cyhoeddwyd
Iolo Morganwg
Disgrifiad o’r llun,
Iolo Morganwg

Yr ydym yr wythnos hon ym mro yr hynotaf o bell o gymeriadau ein llenyddiaeth a'n diwylliant.

Yr athrylith anhygoel Iolo Morganwg a fyddai wedi bod wrth ei fodd gweld ei 'Steddfod yn ymweld â'r fro a olygai gymaint iddo.

Digwydd cyfarfod ag un o'i edmygwyr mawr, Islwyn 'Gus' Jones, ar y Maes y dydd o'r blaen a chofio ei fod yn casglu enwau beirdd y bu Iolo yn creu ac yn cyhoeddi wrth eu henwau.

Y bwriad oedd creu'r argraff o weithgarwch barddol byrlymus yn y Fro.

Mae'n rhestr hir.

"Ac mae'r enwau yn dangos cryn ddyfeisgarwch gan ddyn a oedd heb unrhyw amheuaeth yn wir athrylith," meddai Islwyn Jones wrth rannu'r rhestr â mi.

Dyma hi y rhestr o enwau 'beirdd' o Forgannwg yn ôl Iolo:

Disgrifiad o’r llun,
Bu Islwyn 'Gus' Jones yn casglu rhestr o enau 'beirdd' Iolo Morganwg
 • Rhys Goch ap Rhicert
 • Gwgan Fardd
 • Gwgan Varvawg
 • Ieuan Fawr ap y Diwlith
 • Y Bardd Glas o'r Gadair (Geraint Fardd Glas)
 • Ystyffan Fardd Teilo
 • Wil Tabwr
 • Tomas ap Llywelyn o Rigos
 • Meilir Mathew
 • Evan Sion Meredydd
 • William Hain
 • Lleision Ifan
 • Edward Dafydd
 • Dafydd Williams
 • Morgan Gruffydd
 • Hopcin Llywelyn
 • Siôn Padarn
 • Hywel Llwyd o Lancarfan
 • William Llywelyn
 • William Sauders o Landochau Fach
 • Siôn Hywel o Landaf
 • Lewis William o Ferthyr Tudful
 • Siencyn Lygad Rhowlin o Ystadyfodwg
 • Siôn Lewis Hywel o Lanrisaint
 • Edern Dafod Aur
 • John Roberts
 • Hywel Lewis
 • Dafydd Evan Siôn
 • Dafydd Llwyd Mathew.

Casgliad gyda'r mwyaf lliwgar ac amrywiol o enwau beirdd - a phob un ohonynt yn Iolo Morganwg.

Diolch i Gus am fenthyg ei restr a'i rhannu.