Eirlys yn derbyn ei medal

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Eirlys yn derbyn y fedal gan Prydwen Elfed Owens, Llywydd Llys yr Eisteddfod

Mewn seremoni ar lwyfan y Pafiliwn ddydd Mawrth fe dderbyniodd Eirlys Jones Britton Fedal Syr T H Parry Williams er clod.

Yn gynharach eleni fe gyhoeddwyd mai'r athrawes a hyfforddwraig o Gaerdydd fyddai'n derbyn y fedal.

Mae hi wedi gwneud "gwaith diflino yn ardal Pontypridd" am dros 30 mlynedd.

"Yr hyn sy'n rhoi'r pleser mwya i mi yw gweld pobl ifanc yn datblygu a'u gweld nhw'n blodeuo ac yn ennyn hyder," meddai wedi'r seremoni.

"Roedd y gynlleidfa mor dwymgalon.

"Roedd pobl dwi wedi ei nabod ers blynydde yna ac roedd y teimlad mor gysurus ac roedd gweld y plant yn gwenu yn hyfryd iawn."