Afal, dŵr a iechyd da ar Faes Llandŵ

  • Cyhoeddwyd
Byddwch iach - cynghorion buddiol
Disgrifiad o’r llun,
Byddwch iach - afal gellyg dŵr a iechyd

Dŵr, afal a chyngor iechyd - beth well ar Faes yr Eisteddfod?

A dyna sy'n cael ei gynnig mewn uned gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru a gwasanaethau perthnasol eraill, gan gynnwys Gofal Iechyd Dannedd, Rhoi Gwaed a Gofal Canser.

"Drwy'r wythnos rydym yn cynnig afal, gellygen a dŵr am ddim i ymwelwyr â'r Eisteddfod er mwyn tynnu sylw at ofal iechyd a chadw'n iach," meddai Alun Williams, Swyddog Iaith Gymraeg y Gwasanaeth Iechyd yng Nghaerdydd.

Rhan o'r arddangosfa ydi ymgyrch Gwenu'n Siriol a'i phwyslais ar ofalu am y dannedd.

Mae cyngor canser hefyd dan nawdd Ymddiriedolaeth Iechyd Felindre.

Cyngor

Dywedodd Joe Williams, Swyddog Iaith Gymraeg, yr Ymddiriedolaeth bod y pwyslais yn ddeublyg - ar iechyd ac ar iaith.

"Mae'n bwysig eich bod yn gofalu am eich iechyd ac yn medru trafod eich iechyd ac yn cael cyngor yn eich iaith eich hun," meddai Joe.

Gyda chynghorion am iechyd dannedd gan Dîm Cynllunio Gwenu, gwybodaeth am fwydo o'r fron, arddangosfa CPR gan y Gwasanaeth Ambiwlans a chynghorion tylino ar gyfer babanod.

Yn y gornel arbennig hon o'r maes mae lle amlwg i ymwybyddiaeth iechyd gyda fferyllfa gan Boots yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth gerllaw â chanolfan feddygol yn cael ei staffio gan barafeddygon.

Darperir gwybodaeth hefyd am ddarpariaeth feddygol ym Mro'r Eisteddfod gyda thaflen arbennig yn cynnwys rhifau ffôn meddygfeydd a gwasanaethau lleol ac mae gwasanaeth teleffon cyfrinachol ar 0845 4647.