Dim golwg o gerddwr coll eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NWP
Disgrifiad o’r llun,
Mae Shayne Colaco yn gerddwr profiadol

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn chwilio am ddringwr sydd wedi bod ar goll yn Eryri ers dydd Sadwrn.

Y gred yw bod Shayne Colaco o Stoke-on-Trent wedi cychwyn ar ei ben ei hun i fyny mynydd Tryfan ar ôl gadael ei gar yn Nyffryn Ogwen.

Bu'r Tîm Achub Mynydd lleol yn hedfan uwchlaw'r ardal brynhawn dydd Mawrth ond heb ddod o hyd i unrhyw beth.

Dywedon nhw eu bod yn bwriadu chwilio eto erbyn y gyda'r nos.

Mae aelodau o'r Awyrlu hefyd wedi bod yn chwilio am Mr Colaco ond heb lwyddiant hyd yma.

Dywedodd yr Arolygydd Dan Moss o Heddlu Gogledd Cymru: "Ar sail y wybodaeth oedd yng nghar Shayne, rydym yn credu ei fod wedi cerdded o Lyn Ogwen i fyny Tryfan.

"Yna roedd yn bwriadu cerdded yn ôl tuag at Gwm Bochlwyd heibio Llyn Bochlwyd ac ymlaen ar hyd yr A5 i Gapel Curig.

"Rydym yn apelio ar unrhyw allai fod wedi ei weld i gysylltu â ni drwy ffonio 101."

Mae Mr Colaco yn gerddwr profiadol a'r gred yw ei fod yn gwisgo dillad tebyg i'r rhai yn y llun a gyhoeddwyd gan Heddlu'r Gogledd.