Achub llanc o'r môr yn yr oriau mân

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafwyd hyd i'r llanc yn agos i'r bont las yn harbwr Y Rhyl

Cafodd llanc yn ei arddegau ei achub wedi iddo ddisgyn i harbwr y Rhyl yn oriau mân fore Mawrth.

Roedd capten cwch pysgota wedi ffonio Gwylwyr y Glannau am 4:00am pan glywodd y llanc yn gweiddi am gymorth yn agos i'r bont las.

Fe gafodd criw'r bad achub lleol eu galw yno, ac fe lwyddon nhw i ddod o hyd i'r llanc oedd wedi bod yn gafael mewn bwi am ugain munud ar ôl iddo ddisgyn o gaiac.

Cafodd y llanc, ond wedi bod yn gwersylla yn yr ardal gyda ffrindiau, ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn diodde' o effeithiau'r oerfel, a dywedodd yr RNLI ei fod wedi cael dihangfa lwcus.

Dywedodd cocs bad achub Y Rhyl, Martin Jones: "Roedd y llanc yma yn berson ffodus iawn.

"Pe na bai capten y cwch pysgota yn digwydd bod yno, fe allai'r canlyniadau fod wedi bod yn wahanol iawn.

"Dylid llongyfarch y capten am alw'r gwasanaeth brys mor gyflym."

Mae'r ddau gyfaill oedd yn aros gyda'r llanc wedi cael eu holi gan yr heddlu a Gwylwyr y Glannau ynglŷn â'u penderfyniad i fynd ar y dŵr yr adeg yna o'r dydd.