Corff wedi ei dynnu o Afon Nedd

  • Cyhoeddwyd

Cadarnhaodd Heddlu De Cymru fod corff dyn wedi cael ei dynnu o Afon Nedd ger Llansawel fore dydd Mawrth.

Cafodd criwiau'r Gwasanaeth Tân ac Achub eu galw am 8:39am wedi adroddiadau fod person wedi cael ei weld yn Afon Nedd islaw.

Aeth criw o Gastell-nedd ynghyd â chriw arbenigol i weithio mewn dŵr cyflym o Abertawe a Chaerfyrddin hefyd i'r safle.

Bu Heddlu De Cymru, Gwylwyr y Glannau o Abertawe, badau achub a hofrennydd hefyd yn rhan o'r chwilio, a chafodd y dyn ei dynnu o'r afon gan fad achub yr RNLI.

Cafodd y corff ei gludo i Ysbyty Treforys yn hofrennydd yr RNLI.

Mae'r heddlu nawr yn apelio ar unrhyw un all helpu i adnabod y dyn, oedd yn ei 30au, rhwng 5'8" a 5'10" o daldra ac o faint canolig.

Roedd ganddo ben moel ac roedd yn gwisgo crys a throwsus du.

Dyw'r achos ddim yn cael ei drin fel un amheus ac mae'r crwner wedi cael ei hysbysu am y farwolaeth.