Pennaeth BBC Cymru yn galw am arloesi digidol

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Rhodri Talfan Davies yn traddodi araith ar Faes yr Eisteddfod ddydd Mawrth

Mae angen cyfnod newydd o arloesi a chyd-weithio i sicrhau y bydd lle i'r Gymraeg yn y dyfodol digidol, medd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies.

Mewn araith yn yr Eisteddfod ddydd Mawrth mae'n amlinellu'r "her enfawr" sy'n wynebu'r iaith wrth geisio dod o hyd i'w lle ar ddyfeisiau digidol newydd fel ffonau clyfar, teclynnau tabled a theledu sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd.

Mae disgwyl iddo ddatgelu bod ymchwil y BBC yn awgrymu pa mor gyflym y mae'r "chwyldro digidol" yn digwydd yng Nghymru.

Mae'n debyg bod yr ymchwil yn awgrymu bod gan dros hanner oedolion Cymru gyfrif Facebook a bod 45% yn berchen ar ffonau clyfar sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd.

Dim ond 2%, fodd bynnag, sy'n dweud eu bod yn defnyddio'r cyfrwng cymdeithasol Twitter yn rheolaidd.

Adolygu

"Mae'n rhaid i ni gydnabod bod mwyafrif siaradwyr Cymraeg ifanc yn byw eu bywydau drwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf - ac ychydig ohonynt fydd yn troi at wasanaethau rhyngweithiol yn y Gymraeg allan o ryw ymdeimlad o ddyletswydd, " medd Mr Davies.

"Dim ond os bydd rhywbeth o sylwedd yno ac os byddwn yn cynnig rhywbeth arbennig na allant ei gael unrhyw le arall, y byddant yn troi at gynnwys BBC Cymru/Wales.

"A dyna'r her i bob un ohonom."

Mae'n dweud hefyd fod BBC Cymru yn adolygu ei gwasanaethau Cymraeg gyda'r bwriad o gyhoeddi cynlluniau yn ddiweddarach eleni.

Ond fe ddywed hefyd fod y nod yn amlwg yn barod.

'Hanfodol'

"Mae oddeutu 20,000 o ddefnyddwyr yn dod at ein gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ni bob wythnos.

"Erbyn 2015, rydym am gyrraedd 50,000, gan gynnig gwasanaethau y mae ein defnyddwyr yn eu hystyried yn rhai hollol greiddiol a hanfodol."

Dywed y bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy sicrhau mwy o hynodrwydd i'r gwasanaethau a rhoi canolbwynt llawer amlycach iddyn nhw - a thrwy agor y BBC i arloeswyr digidol.

"Does gennym ni ddim yr atebion i gyd - fu hynny erioed yn wir - ac rydym yn ymwybodol fod llawer o bobl y tu hwnt i'r BBC gyda syniadau cynhyrfus â'r potensial i weddnewid ein gwasanaethau.

"Rhaid inni agor ein drysau i'r bobl yma - ac i'w syniadau nhw," meddai.

Mae'n galw am ysbryd newydd o bartneriaeth ar draws y sector ddarlledu ac yn amlinellu ei uchelgais i gynnig arbenigedd technolegol y BBC i gyflenwyr eraill sy'n darparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn ogystal â gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wella'r ffyrdd y mae adnoddau dysgu digidol yn cael eu cynnig i fyfyrwyr.