Ymosodiad hiliol: Carcharu mam a thad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Mae rhieni ymosododd ar ferch 17 oed am ei bod hi'n mynd allan gyda dyn tywyll wedi cael eu carcharu.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Abertawe fod yr hyn wnaeth y ddau'n "gywilyddus".

Clywodd y llys fod David Champion, 50 oed o Abertawe, a'i wraig Frances, wedi pwnio eu merch Jane am ei bod hi wedi "dwyn gwarth" ar y teulu.

Roedd y tad wedi sarhau Alfonce Ncube yn hiliol cyn ei gicio.

Cafodd y tad ei garcharu am flwyddyn a'r fam am naw mis.

Roedd y ddau wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ymosod a phlediodd y tad yn euog i gyhuddiad o ymosodiad wedi ei ysgogi'n hiliol.

'Cywilyddus'

Plediodd y fam yn euog i gyhuddiad o ddefnyddio geiriau bygythiol neu dramgwyddus yn erbyn Mr Ncube.

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood: "Roedd eich ymddygiad yn gywilyddus a'ch iaith yn ffiaidd.

"Rydym yn byw mewn cymdeithas ryddfrydig ac nid oes modd goddef ymddygiad hiliol.

"Byddwn yn methu yn fy nyletswydd gyhoeddus pe bawn i ddim yn eich carcharu."

Clywodd y llys fod y rhieni wedi dod adre' un noson y llynedd a bod ei merch yno "heb ddillad" gyda'i chariad.

Dywedodd tr erlynydd, Nicola Powell: "Dywedodd y tad wrthi ei bod hi'n dinistrio'r teulu a'i gwthio allan o'r cartre'."

Fis yn ddiweddarach gofynnodd y tad a oedd hi'n mynd allan o hyd gyda Mr Ncube.

"Pan ddywedodd ei bod hi, pwniodd y tad hi yn ei hwyneb," meddai'r erlynydd.

'Loes fawr'

"Teimlodd hi loes fawr yn ei llygad chwith ond cydiodd y tad yn ei gwddf a'i phwnio o hyd."

Clywodd y llys bod y fam wedi ei phwnio a dweud ei bod hi wedi "dwyn gwarth ar y teulu".

Dywedodd John Hipkin wrth amddiffyn y tad fod ei gleient yn gwybod bod yr ymosodiad yn "ffiaidd".

"Ond roedd yr amgylchiadau'n golygu ei fod wedi ymateb yn ofnadwy. Mae gwersi wedi cael eu dysgu.

Dywedodd Georgina Buckley wrth amddiffyn y fam ei bod hi wedi cyfadde' bod yr hyn a wnaeth yn "gywilyddus".