Priodasau gorfodol: Pryder elusen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Shafilea Ahmed ei lladd gan ei rhieni

Mae dynes wnaeth sefydlu mudiad yn ne Cymru i helpu menywod sy'n cael eu heffeithio gan briodas orfodol yn dweud fod diffyg cyllid yn achosi problemau.

Daw sylwadau Samaya Mohammed ar ôl achos llofruddiaeth yng ngogledd orllewin Lloegr. Cafwyd rhieni Shafilea Ahmed, 17 oed, o Warrington yn euog o'i llofruddio.

Clywodd yr achos fod y ferch wedi ei lladd oherwydd iddi geisio gwrthod priodas orfodol.

Ffigyrau

Dywed uned sy'n delio gyda'r broblem yn y Deyrnas Unedig iddynt ddelio gyda 1,468 o geisiadau am gymorth yn 2011. Roedd 1.3% o'r rhain o Gymru.

Mae heddluoedd Cymru hefyd yn cadw ffigyrau am achosion o briodasau gorfodol sy'n cael eu hadrodd iddynt.

Yn 2011-2012 fe wnaeth Heddlu'r De gofnodi 41 o achosion, roedd hyn yn cymharu â 53 yn 2010-11.

Yn 2011-12 fe wnaeth Heddlu Dyfed Powys gofnodi dau achos ond dim un yn y flwyddyn flaenorol.

Doedd yna ddim achosion wedi eu cofnodi gan Heddlu'r Gogledd yn y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf.

Mae Heddlu Gwent yn cofnodi achosion yn ôl y flwyddyn galendr.

Eleni does dim un wedi ei gofnodi ond roedd yna dri yn 2011.

Elusennau

Mae yna nifer o elusennau yng Nghymru sy'n gweithio gyda phobl sy'n cael eu heffeithio gan briodasau gorfodol, gan gynnwys Maanzil.

Maen nhw wedi sefydlu llinell gymorth 24 awr i helpu menywod ac un o'r ymddiriedolwyr yw Samaya Mohammed.

"Ein gwaith ni fel mudiad yw gwneud i'r merched hyn sylweddoli fod ganddynt ddewis, fod gan bawb yr hawl i ddewis," meddai.

Mae Maanzil yn gyfrifol am godi arian eu hunain, ond yn y gorffennol mae grwpiau eraill fel Sefydliad Henna wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru.

Erbyn heddiw mae hynny wedi dod i ben a dywed Samaya Mohammed fod rhai grwpiau yn ei chael hi'n anodd goroesi.

"Mae nawdd cyhoeddus wedi ei atal i nifer o sefydliadu yn ne Cymru yn ddiweddar," ychwanegodd.

"Mae yna ddiffyg nawdd ar gyfer achosion fel hyn achosion fel un Shafilea (Ahmed) a dwi ddim yn deall pam fod hyn y digwydd."

Dywed llywodraeth Cymru fod grwpiau sy'n rhoi cymorth i bobl sy'n dioddef trais yn y cartref wedi rhannu £4.16 miliwn eleni.

Ym Mehefin fe gyhoeddodd llywodraeth San Steffan y byddai deddf newydd yn cael ei phasio fyddai'n gwahardd priodasau gorfodol yng Nghymru a Lloegr.

Straeon perthnasol